Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mönster våren 2016

Skapad 2016-03-08 10:12 i Båtsmans förskola Ale
Vi vill väcka barnens intresse för mönster.
Förskola

Vi startar upp projekt mönster genom att intervjua barnen enskilt för att kartlägga deras förkunskaper om mönster.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

För att ta reda på vad/hur mycket barnen kan om mönster så börjar vi med en barnintervju.

Intervju frågor till barnen enskilt med en pedagog:

 * Vad är ett mönster?

* Hur gör man ett mönster? 

* Kan du visa hur man gör ett mönster?

  (Finns det något att göra mönster av här?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål

Öka kunskapen om vad mönster är och kan vara.

- matematik: varannan/var tredje, färg och form, storlek

- problemlösning/samarbete: att genom samarbete komma på olika mönster och lösa problem som uppstår.

- språk: att våga prata i grupp, utveckla ordförrådet, lyssna på varandra och kunna uttrycka sina tankar.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,

Omformulering av läroplansmål

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vecka 10-11: Vi tog in papper och penna, samt olika backar med kaplastavar, klossar och duplo på hyllan i mysrummet inför de enskilda intervjuerna.

Vi hade en Ipad tillgänglig för att dokumentera det barnen kom fram till.

Mönstersamling V 11: Där barnen tillsammans fick leta mönster och göra mönster. Vi gick på mönsterjakt tillsammans och barnen fick ta kort med Ipaden.

Vecka 14:Vi kommer att plocka fram "mandala", leta mönster på samlingen. Leta i rummet, på kläderna och lyssna in barnen för att se vart barnens intresse tar oss.

Vi fortsätter med mönstersamlingar under de kommande veckorna, där barnen får samarbeta och göra mönster tillsammans. De får också berätta och förklara för varandra hur de har tänkt.

Vecka 17: På fredag i vecka 17 kommer vi ha en gemensam mönstersamling för att de yngre barnen ska få ta del av de äldre barnens erfarenheter.

Vecka 18: Vi går till skogen där vi har samling i två grupper. Barnen får fundera på vilket material de kan hitta i skogen som man kan göra mönster av. Alla plockar lite material och sedan gör vi mönster tillsammans i grupperna. 

Vecka 19 och 20: Går vi igenom mönsterbilderna i unikum med varje barn och skriver in barnens kommentarer.

Vecka 22: kommer vi att ha en avslutande samling, där barnen får delge och berätta för varandra vad ett mönster är. 

 

Avslutning av mönster:

Barnen fick i två grupper berätta och visa sina kompisar om sitt mönster. Återigen hade de äldre lättare för att kunna berätta och förklara för varandra. De yngre behövde lite mer följdfrågor som stöttning

 

Uppföljning

Eftersom vi upptäckte att materialet styrde barnen mycket så fick vi tänka om. Vi gick på mönsterjakt igen och började om. Detta framförallt med de yngre barnen.

Vi valde att ha en gemensam samling där vi tog hjälp av de äldre barnens kunskaper för att inspirera de yngre.

Utvärdering

Vi såg att de yngre barnen hade mycket svårare att greppa vad mönster är. Därför så behövde vi lägga det på två olika nivåer. Vi delade upp barnen i två grupper utefter ålder.

När vi tog fram material som de skulle göra mönster av så märkte vi att de yngre barnen styrdes mycket av materialet. Tog vi fram klossar så byggde de torn... Det blev tydligt för oss att barnen inte hade förstått riktigt vad mönster var.

De yngre barnen har fortsatt att leta mönster, främst på sina och kompisarnas kläder. Vi hör ofta att barnen pratar om mönster med varandra.

De äldre har kunnat samarbeta och bygga fram mönster av olika material som tex kappla, duplo och klossar.

Det är viktigt att reflektera ihop med varje enskilt barn för att se om alla bitar fallit på plats.

Analys och utveckling

Vi märkte att materialet styrde främst de yngre som valde att bygga mer än att tänka mönster. De behövde något konkret att kunna "hänga upp" det på, det var svårt att kunna sätta ord på det de tänkte. När vi skulle intervjua barnen så var det viktigt hur vi ställde frågor och följdfrågor för att kunna få barnen att tänka vidare.

 De äldre hade bättre förståelse och kunde inspirera varandra .De visade ett stort intresse och via föräldrarna har vi fått till oss att de har pratat mycket mönster hemma. Här har vi också märkt att de hittat mönster på lite oväntade ställen som tex i maten. Vi hör också barnen nämna ordet mönster väldigt ofta. Barnen har varit påhittiga och inspirerat varandra till att hitta nya mönster.

 

Analys: Det vi ska ta till oss från detta är hur vi ställer frågor och följdfrågor. Det är viktigt hur frågan ställs för att barnen ska förstå och att vi tillsammans ser lärandet.

Vi lät barnen "hjälpa" varandra, de stora inspirerade de yngre. Det är ett sätt vi vill fortsätta att arbeta på.

Det är viktigt att reflektera tillsammans med barnen flera gånger under resan för att se hur vi ska komma vidare. Det var först i mötet med det enskilda barnet som vi såg vad de lärt sig. Detta skulle vi behöva göra oftare.

Vi tar med oss att vi ska skynda långsamt så att man får alla med sig.

 

 

 

  

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: