Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förr i tiden år 1

Skapad 2016-03-08 10:16 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Vi gör jämförelser mellan nutid och dåtid.
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Matematik SO (år 1-3) Bild Svenska
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildanalys Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Bedömning - vad och hur

Eleverna vill att följande saker skall ligga till grund för bedömning: 

 • jämförelser mellan livet förr och nu

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Undervisning och arbetsformer

När vi frågade eleverna hade de massor av saker de vill veta och ideér på hur vi ska jobba med detta.

Exempel på saker de vill veta: Hur lagade man mat? Hur fick man reda på saker? När fick man TV? Hur bytte man kanal? Hade vi pirater?

Så här kommer vi att arbeta med temat:

Se film från förr i tiden (t.ex. Astrid Lindgren-filmer och julkalendern 2015) och prata om skillnader och likheter nu och då.

Barnen kommer att få intervjua en äldre person.

Skriva ett släktträd.

Historisk promenad i Skogstorp.

GOTD 

 

Elevens medverkan syns i lärloggen/klassbloggen.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: