Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatikfilm

Skapad 2016-03-08 10:23 i Stenkulan Lerum
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Nu har ni chansen att visa vad ni har lärt er hittills - och lära er något nytt själva! Ett av de bästa sätten att lära sig något och befästa sina kunskaper är nämligen att förklara det för någon annan. Ni ska göra en kort film där ni på valfritt sätt förklarar något inom det moderna språk ni läser.

Innehåll

1. Arbetstätt

 • Ni kommer att arbeta i grupper om 2-3 personer.
 • Ni väljer ett område att fördjupa er inom.
 • Ni söker själva reda på den information ni behöver för att kunna förklara ert område.
 • Ni bestämmer er för hur ni på ett tydligt sätt ska förklara och gör därefter flera exempel på svenska och målspråket.
 • Ni presenterar ert område med en film.

 

Ni väljer själva hur er film ska se ut men tänk på följande:

 • Alla gruppen ska på något sätt tala på svenska och målspråket i filmen.
 • I filmen ska ni ha med flera tydliga exempel på målspråket.
 • Använd hela meningar så mycket som möjligt.
 • Ni ska förklara för en nybörjare i språket. Var så tydliga som möjligt.

 

Välj en av dessa

 • bestämd artikel
 • obestämd artikel
 • klockan
 • tilltal och artighetsfraser
 • -ar verb i presens
 • -er verb i presens
 • verbet ir i presens
 • verbet tener i presens
 • familjeord, yrkestitlar, fritidsaktiviteter
 • böja adjektiv i singular och plural
 • prata om vad man måste göra
 • räkneord
 • veckodagar och årstider
 • beskriva personers utseende

2. Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

3. Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser

M2
Kunskapskrav

E
Innehållet
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förståelse
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Anpassning
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Muntliga och skriftliga framställningar
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: