Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Art - Tittskåp - 15/16

Skapad 2016-03-08 10:37 i Friskolan Metis Grundskolor
Under detta artprojekt skapar vi tittskåp utifrån kända svenska konstnärers tavlor. Eleverna ska använda sig av såväl träslöjd som syslöjd och måleri vid tillverkandet.
Grundskola 6 – 9 Bild Slöjd

Under detta artprojekt kommer du att få tillverka ett tittskåp utifrån en känd svensk konstnärs målning. Du kommer arbeta med olika material och tekniker så som trä, tyg, keramik och måleri och på så sätt skapa de olika delarna den målning du har valt att göra tredimensionell.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Presentationer av eget bildskapande.
 • Bl  7-9
  Redskap för bildframställning Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

Undervisning:

Vi påbörjar detta artprojekt med ett bildspel med konstverk av olika svenska konstnärer. Du får därefter tiden över påsklovet på er att fundera över vilken svensk konstnärs målning du skulle vilja göra ett tittskåp utifrån. Tänk på att både måleri, trä och textil ska vara representerat i din färdiga produkt.

v. 13 planerar du ditt arbete och skriver in i det GA-dokument vi delar med klassen vilka olika detaljer du ska göra och vilket material du behöver. Du skriver också ett eget dokument där du beskriver hur och när du ska göra de olika sakerna och planerar ditt arbete väl.

v. 14 - 19 tillverkar du alla detaljer du ska ha i ditt tittskåp

v. 20 monterar du ihop dina saker och gör färdigt din tredimensionella tolkning av den svenska konstnärens målning.

v. 21 Utställning!

Bedömning:

I detta arbetsområde bedöms i vilken grad:

 • du väljer hur du ska tillverka ditt tittskåp. Verktyg, teknik, material.
 • hur du väljer handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
 • du kan skriva ett omdöme om din arbetsprocess och färdiga produkt.
 • du använder ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: