Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden och Stormaktstiden/Östersjöriket fram till 1700-talet

Skapad 2016-03-08 10:45 i Östratornskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Historia

Pedagogisk planering till område Vasatiden och Stormaktstiden/Östersjöriket fram till 1700-talet.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

  • Hi
    Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  • Hi
    Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  • Hi
    Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Matriser

Hi
Vasatiden och Stormaktstiden/Östersjöriket fram till 1700-talet

Stormaktstiden

På väg att nå målen
Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
Resonera
Du kan med en vuxens hjälp föra enkla resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan föra enkla resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan föra utvecklade resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar. Du ger exempel på det du beskriver.
Du kan föra väl utvecklade resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar. Du ger fler än ett exempel på det du beskriver.
Se historiska förhållanden och skeenden
Du kan med en vuxens hjälp ge en enkel beskrivning av hur Sverige kunde bli en stormakt.
Du kan ge en enkel beskrivning av hur Sverige kunde bli en stormakt.
Du kan beskriva hur Sverige kunde bli en stormakt, resonera kring orsaker samt ge minst två exempel på detta.
Du kan beskriva hur Sverige kunde bli en stormakt, resonera kring orsaker och ge tre eller fler exempel samt konsekvenser av detta.
Använda historiska begrepp
Du visar, med en vuxens hjälp, att du har grundläggande kunskaper om en historisk gestalt och resonerar om hur hen och hens makt påverkade sin samtid.
Du visar att du har grundläggande kunskaper om en historisk gestalt och resonerar om hur hen och hens makt påverkade sin samtid. I ditt resonemang använder du några historiska begrepp.
Du visar att du har goda kunskaper om en historisk gestalt och resonerar om hur hen och hens makt påverkade sin samtid. I ditt resonemang använder du flera historiska begrepp.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om en historisk gestalt och resonerar om hur hen och hens makt påverkade sin samtid. I ditt resonemang använder du flera historiska begrepp och förklarar dem.
Se en utvecklingslinje
Du kan med en vuxens hjälp resonera kring en utvecklingslinje för människors levnadsvillkor, vasatid-stormaktstid, samt beskriva samband/olikheter/likheter.
Du kan resonera kring en utvecklingslinje för människors levnadsvillkor, vasatid-stormaktstid, samt beskriva samband/olikheter/likheter.
Du kan resonera kring en utvecklingslinje för människors levnadsvillkor, vasatid-stormaktstid, samt beskriva samband/olikheter/likheter. Du motiverar ditt resonemang med exempel.
Du kan resonera kring en utvecklingslinje för människors levnadsvillkor, vasatid, samt beskriva -stormaktstid samband/olikheter/likheter. Du motiverar dina resonemang med flera exempel.
Se en utvecklingslinje
Du kan med en vuxens hjälp ge en enkel beskrivning av hur skeenden under vasatiden har påverkat vår samtid.
Du kan ge en enkel beskrivning av hur skeenden under Vasatiden har påverkat vår samtid.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur skeenden under Vasatiden påverkat vår samtid.
Du kan på ett väl utvecklat sätt beskriva hur skeenden under Vasatiden har påverkat vår samtid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: