Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap VT-16

Skapad 2016-03-08 11:24 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att vi äventyrar kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. "När det gäller kosten har du möjlighet att göra eller inte göra något 2190 gånger om året. Om du äter 3 mål om dagen och dessutom 3 mellanmål innebär det att du totalt äter 2190 gånger på ett år (365 dagar x 6 mål). genom att göra dessa medvetna val har du stora möjligheter att positivt påverka din hälsa, plånbok och miljö."
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap

Dina val påverkar vår miljö, vår och din ekonomi och din hälsa. Hur kan just du bidra till en hållbar utveckling?  I det här arbetsområdet ska du få kunskaper som hjälper dig att göra "Hållbara" val.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är att du ska få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för miljö, ekonomi och välbefinnande. 

Du ska få möjligheter att utveckla din förmåga att: planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang, hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och värdera de val och handlingar du gör i hemmet som konsument, utifrån perspektivet hållbar utveckling

Kopplingar till läroplan

 • Hkk
  Syfte planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk
  Syfte hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
 • Hkk
  Syfte värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.

Arbetssätt och undervisning

Genomgångar och diskussioner kring hållbar utveckling

Praktiska moment 

och enskilda skrivuppgifter. 

 

Visa vad du lärt dig

Du kommer att få visa vad du kan både praktiskt och teoretiskt genom:

Praktisk matlagning samt ge omdöme om arbetsprocess och resultat 

Aktivt deltagande i diskussioner om hållbar utveckling

Slutuppgift där du kan föra ett resonemang kring konsekvenserna av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar utveckling. "Hur tänker och gör jag om jag är en miljömedveten och ekonomisk konsument?"

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån hur väl du kan genomföra de praktiska uppgifterna som du arbetar med. Du kommer också att bli bedömd utifrån hur väl du kan resonera kring, och använda dig av de begrepp som du får lära dig som handlar om hållbar utveckling. 

 

Matriser

Hkk
Kunskapskrav lgr 11

1 >>>>
2 >>>>
3 >>>>
4
Planera, tillaga & genomföra måltid
Du behöver lärarstöd vid planering av arbetet och genomförande av en uppgift. ___________________ Ex: Följer recept utifrån de givna förutsättningarna och följer till vis del en tidsram.
Du kan planera och laga måltider och göra uppgifter i ett hem. Du gör det som krävs på ett ganska bra sätt. ___________________ Ex: Väljer och följer recept utifrån de givna förutsättningarna. Tillagar utan en helt förut bestämd tidsplan. Lite stökigt under processen.
Du kan planera och laga måltider och göra uppgifter i ett hem. Du gör det som krävs på ett bra sätt. ___________________ Ex: Komponerar råvaror till en måltid utifrån de givna förutsättningarna.Tillagar med relativt gott om tid efter en bestämd tidsplan.
Du kan planera och laga måltider och göra uppgifter i ett hem. Du gör det som krävs på ett mycket bra sätt. ___________________ Ex: Komponerar och förenar råvaror till en måltid utifrån de givna förutsättningarna . Tillagar utan stress och med ordning efter en bestämd tidsplan.
Skicklighet i att använda metoder livsmedel och utrustning
Du använder inte metoder, livsmedel och utrustning på ett helt säkert sätt som fungerar när du planerar, lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem. ___________________ Ex: Behöver mycket stöd i arbetsprocessen.
Du kan använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra när du planerar, lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem. ___________________ Ex: Behöver stöd i arbetsprocessen.
Du kan använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra när du planerar, lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem. ___________________ Ex: Arbetar relativt effektivt och självständigt samt tar egna initiativ vad gäller tid, metoder, utrustning, livsmedel eller samarbete.
Du kan använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra när du planerar, lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem. ___________________ Ex: Arbetar effektivt och självständigt samt tar egna initiativ vad gäller tid, metoder, utrustning, livsmedel och samarbete.
Omdöme
Behöver hjälp för att kunna ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Du kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Resonera kring konsekvenser ur miljöperspektiv samt ekonomiperspektiv.
Beskriver på ett enkelt sätt men förklarar sällan orsaker och konsekvenser Behöver hjälp med att se enkla samband mellan olika delar, processer eller händelser/företeelser. __________________ Ex: " Vi slängde inte något, allt kom till användning. Innan man lagar maten är det bra att känna efter hur hungrig man är och vad man kommer att använda för det blir ju dyrt att slänga mat. Man får anpassa sig efter miljön."
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling _________________ Ex: " Vi slängde inte något, allt kom till användning. Innan man lagar maten är det bra att känna efter hur hungrig man är och vad man kommer att använda för det blir ju dyrt att slänga mat. Man får anpassa sig efter miljön."
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling _________________ Ex: "Vi slängde inte några rester. Om det hade blivit rester så hade vi stoppat det i kylen till nästa dags matlåda. Hade vi varit tvungna att slänga så skulle vi ha gjort det i komposten. Det är ju inte bara varorna som kostar, även elen som man använder för att tillägga den tär ju på miljön. Förpackningar sorterade vi för att återvinnas."
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling. _________________ Ex: "Jag slängde bara 1 dl som min gäst inte ville ha. Jag hade tänkt till noga att maten skulle räcka precis. Om man lagar för mycket som man inte kan använda blir det stora matkostnader och det går åt onödigt mycket el. Om jag varit hemma skulle jag ha sparat salladen och ätit den nästa måltid. Genom att spara mat från alla måltider kan man påverka både ekonomi och miljö en hel del. Man slänger var tredje matkasse man tar hem. Det är slöseri både med egna pengar och resurser globalt. Man sparar också på sophämtning och avfallshantering om man inte slänger och det minskar både sophämtningskostnaden och transporterna för att köra sopor."
Motivera dina val med hänsyn till ekonomi och miljö
Du behöver hjälp för att väljer tillvägagångssätt och ge enkla motiveringar till dina val med hänsyn till miljö och ekonomi. ___________________ Ex: "Vi valde ekologiska grönsaker och rotfrukter för att ta hänsyn till miljön. Vi valde blandfärs för det är billigare än nötfärs och vi valde potatis och morötter eftersom det är billigt."
Du väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val med hänsyn till miljö och ekonomi. ___________________ Ex: "Vi valde ekologiska grönsaker och rotfrukter för att ta hänsyn till miljön. Vi valde blandfärs för det är billigare än nötfärs och vi valde potatis och morötter eftersom det är billigt."
Du väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val med hänsyn till miljö och ekonomi. ___________________ Ex: "Rätten innehåller få ingredienser, därför är den ekonomisk. Vi försökte hålla oss till varor som inte var så dyra. Potatis, morötter och vitkål är väldigt bra eftersom man kan få mycket för lite pengar och dom varorna har säsong även på vinter vilket gör att det blir lite billigare. Tomater däremot har inte säsong just nu, men vi tänkte också på att tomater är väldigt gott att ha i ugnen med potatisen."
Du väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val med hänsyn till miljö och ekonomi. ___________________ Ex: "Vi valde bort kött och fisk och valde istället en linssoppa med bröd till, det är vegetarisk maträtt som är enkel att göra miljövänlig. Det går åt mindre energi när man odlar linser och säd än när man föder upp djur och det är bra för miljön. Vi valde så många varor som möjligt efter KRAV, eftersom ekologiska odlingar inte besprutas med kemikalier som förstör miljön. Vi tänkte också på vad som är närproducerat, t. ex. potatis och morötter. De närodlade varorna är bättre för miljön, eftersom lastbilarna släpper ut koldioxid."
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: