Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Amigos cuatro - capítulo 7-9

Skapad 2016-03-08 13:47 i Vasaskolan Hedemora
Arbete med kapitel 7, 8 och 9
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

I det här avsnittet kommer du att fortsätta jobba med verb och lära dig hur du uttrycker vad du har gjort, vad du gör just nu och vad du ska göra imorgon.

 

!Mucha suerte!

Innehåll

Efter arbetsområdets slut förväntas du kunna skriftligt och muntligt:

 • Berätta vad du ska göra – futurum (framtid)
 • Berätta vad du gör just nu – gerundium (pågående form)
 • Berätta vad du har gjort – perfekt 
 • Berätta vad du gjorde – preteritum (dåtid)
 • Utöka ditt ordförråd och berätta mer om ditt eller någon annans liv och fritid
 • Arbeta mer med diftongerade verb
 • Fraser som är bra att kunna när du tappar bort något

Aktiviteter och uppgifter:

 • Gemensamma genomgångar på tavlan.
 • Muntliga och skriftliga uppgifter enskilt och i grupp.
 • Lyssna på texter som tillhör kapitlen.
 • Du tränar under lektionstiden glosorna som tillhör varje kapitel (sidan 139-140). Du kan träna på inläsningstjänsten och http://www4.liber.se/glosmaskin/ 
 • Arbeta i böckerna med hjälp av läraren (sidan 26-32).

Bedömning av arbetsområdet sker genom:

 • Skriftligt prov där vi bl.a. kommer att testa av grammatiken vi har arbetat med. Inlämning av skrivuppgift där du skriver ett vykort från en semester i ett Sydamerikanskt land.
 • Hörförståelse med anknytning till ämnesområden vi har arbetat med.
 • Läsförståelse med anknytning till ämnesområden vi har arbetat med.
 • Muntlig uppgift där du berättar om en fiktiv persons liv och fritid

Matriser

M2
Spanska år 9 VT -16 LGR11

5
4
3
2
1
Tala och samtala
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar, delta i enkla samtal och läsa enklare texter så att en spansktalande person förstår dig. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av dina framställningar. I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan du välja och använda dig av någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen.
Du kan delta i enkla samtal om vardagliga ämnen. Du kan i enkel och begriplig form redogöra och kommentera med fraser och meningar. I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och helt begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enstaka små förbättringar av egna framtällningar. I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och helt begripligt med ord, fraser och meningar. Du kan också välja och använda dig av några strategier som löser problemen och förbättrar interaktionen.
Du har ett bra uttal och kan vara aktiv i samtal med andra. Du kan kommentera både innehåll och detaljer relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du har någon strategi för att lösa språkproblem som uppstår. I olika muntliga framställningar kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av dina egna framställningar. I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relatvit tydligt med ord, fraser och meningar. Du kan också välja och använda dig av några olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Du kan ställa enkla frågor och beskriva kända områden relativt säkert. Du försöker anpassa ditt språk till viss del beroende på situation. I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassa till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med mycket bra uttal. Du förtydligar och förbättrar ditt språk och anpassar det i någon mån till syfte, mottagare och situation. I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassa till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Lyssna och förstå
Du uppfattar och förstår kända ord och enstaka fraser på målspråket. Du kan förstå det mest väsentliga i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande. Du kan välja bland talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du uppfattar och förstår det viktigaste i enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar. Du kan förstå det mest väsentliga i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande. Du kan välja bland talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Du kan agera utifrån budskap och instruktioner. Du kan i viss mån välja och använda dig av strategier för lyssnande. Du kan välja bland talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion.
Du förstår helheten och uppfattar vissa detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning. Du kan välja bland talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och ganska effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning. Du kan välja bland talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion.
Läsa och förstå
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för läsning. Du kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du förstår det väsentliga av innehållet och uppfatta mycket tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och några valda detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du välja och använda dig av några strategier för läsning. Du kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlåtta din förståelse av innehållet i texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning. Du kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan i princip förstå helheten och uppfatta detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning. Du kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning. Du kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion.
Skriva
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, meningar och fraser. I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framtällningar. I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du kan också välja och använda dig av någon strategi som löser problemen och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och helt begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enstaka små förbättringar av egna framtällningar. I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och helt begripligt med ord, fraser och meningar. Du kan också välja och använda dig av några strategier som löser problemen och förbättrar interaktionen.
I olika skriftliga framställningar kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av dina egna framställningar. I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relatvit tydligt med ord, fraser och meningar. Du kan också välja och använda dig av några olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassa till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassa till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Realia
Du känner till lite grann om något land där målspråket är modersmål. Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Du kan en del om vardagsliv och levnadssätt i något land där målspråket är modersmål. Du kommenterar några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Du kan redogöra för kultur och tradition i något land med målspråket som modersmål. Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan redogöra för kultur och tradition i några länder med målspråket som modersmål samt jämföra med ditt hemland i någon mån. Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan redogöra för kultur och traditioner i flera länder med målspråket som modersmål samt jämföra med ditt hemland. Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: