Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

muntlig framställning.

Skapad 2016-03-08 15:23 i Ljungskileskolan Uddevalla
Träna muntlig framställning och redovisa för klassen.
Grundskola 4 Svenska
...

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att  kommunicera.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Konkretisering av mål

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Arbetssätt

 Du kommer, inom detta arbetsområde, arbeta med följande:

 • Värderingsövningar i ring.
 • Beskriva ord utifrån ordkort.
 • Korta muntliga övningar inför grupp.
 • Du får tips och redskap om hur du håller en muntlig framställning.
 • Du får göra en tankekarta som stöd för den text du kommer redovisa om.

 • Göra en muntlig presentation med hjälp av stödord.

 • Öva på självbedömning och kamratbedömning.

Bedömning

 Det jag kommer att bedöma är:

 • Att du kan göra och använda en tankekarta/stödord.

 • Att du kan beskriva ditt föremål/person/händelse med inledning, händelseförlopp och avslutning.

 • Att du kan berätta om ditt föremål/person/händelse för klassen så att innehållet i det du berättar tydligt framgår.

 • Kunna ge enkla omdömen om din och andras texter och redovisningar. Vi kommer använda formen ”two stars and a wish”.

 • Att du deltar aktivt och lyssnar på dina klasskamrater.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: