Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Australia VT-16

Skapad 2016-03-08 15:52 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
...

Innehåll

Detta arbetar vi med

Eleverna sysslar med arbetsområdet AUSTRALIA och inhämtar kunskaper om Australiens geografi, historia, kultur, djur m.m.

Arbetssätt:

  • att läsa och lyssna till olika typer av texter (t.ex. lärobokstexter, skönlitterära texter m.fl.)
  • att tala kring och reflektera över innehållet i texterna
  • att träna ord/uttryck på olika sätt samt utveckla strategier för situationer där ord saknas
  • att förbättra språkriktigheten genom grammatikövningar
  • att genomföra diskussionsövningar
  • att se och arbeta med en film
  • att muntligt presentera 

För att visa vad man kan ska man

• vara aktiv i muntliga övningar och diskussioner på lektionerna

• genomföra muntliga och skriftliga läxförhör på ord och uttryck

• genomföra ett skriftligt prov, som testar främst dina kunskaper om ett engelspråkigt land: Australien


• delta aktivt i diskussioner

• skriva en egen reseblogg där du redogör för den inhämtade kunskapen om Australien (geografi, historia, kultur, djur m.m.) på ett tydligt och kreativt sätt.

Eleverna arbetar mot följande delmål

• att BEHÄRSKA ORDFÄLT relaterade till Australien

• att kunna LÄSA OCH FÖRSTÅ olika typer av texter med anknytning till temat

• att kunna LYSSNA på och FÖRSTÅ talad engelska i olika sammanhang (i t.ex. klassrumssituationen, hörförståelsetexter, nyhetssändningar och film)

• att kunna FÖRA SAMTAL kring, BERÄTTA och DISKUTERA om olika texter som vi har läst och film vi har sett

• att kunna UTTRYCKA SIG I SKRIFT och anpassa språket efter syftet och mottagaren

• att kunna uttrycka sig TYDLIGT och KORREKT genom att behärska grammatiska moment 

• att kunna fundera kring HUR MAN BÄST LÄR SIG och utvecklar sin engelska

• att kunna TA ANSVAR för sina arbetsuppgifter

• att kunna använda olika HJÄLPMEDEL t.ex. lexikon och sökverktyg på internet

 • att kunna välja och använda lämplig informtion i egen SKRIFTLIG PRODUKTION

Bedömning och betygskriterier

Matriser

En
Australia

Muntlig produktion

1
2
3
Tala engelska
diskutera
Du deltar muntligt i viss utsträckning genom att återberätta och diskutera inhämtad kunskap på ett enkelt och begripligt sätt. Du talar ganska sammanhängande.
Du deltar muntligt i stor utsträckning genom att återberätta och diskutera inhämtad kunskap på ett relativt tydligt sätt. Du talar med ett visst flyt.
Du deltar muntligt i mycket stor utsträckning genom att återberätta och diskutera inhämtad kunskap på ett tydligt sätt. Du talar med mycket bra flyt.
muntlig presentation
Du talar i viss mån anpassat till syfte och mottagare, t.ex. strukturerar innehållet, har ögonkontakt, varierar ton och tempo, och använder kroppsspråk.
Du kan anpassa ditt språk ganska bra efter vem du talar med, t.ex. strukturerar innehållet, har ögonkontakt, varierar ton och tempo och använder kroppsspråk.
Du anpassar ditt språk mycket väl efter den du talar med och efter situationen, t.ex. strukturerar innehållet, har ögonkontakt, varierar ton och tempo och använder kroppsspråk.
Strategier för muntlig produktion
Ibland löser du språkliga problem genom att du förklarar på annat sätt eller hittar nya vägar för att förklara vad du menar.
Du löser språkliga problem genom att hitta nya vägar för att förklara vad du menar, t ex andra ord för samma sak.
Du använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem på ett konstruktivt sätt.
För att förtydliga och variera kan du bearbeta och göra enkla förbättringar i din kommunikation.
För att förtydliga och variera kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar i din kommunikation.
För att förtydliga och variera kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar i din kommunikation.

Realia

1
2
3
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du har tillgodogjort dig kunskaper om ett engelskspråkigt land
PROV AUSTRALIA
och kan omsätta din kunskap i skrift till viss del
och kan omsätta din kunskap i skrif i relativt stor utsträckning
och kan omsätta din kunskap i skrif i stor utsträckning

Skriftlig produktion

1
2
3
Du har tillgodogjort dig ordförrådet inom detta arbetsområde
till viss del
med god säkerhet
med mycket god säkerhet
Du behärskar de aktuella språkriktighets-momenten
till viss del och därmed blir ditt språk begripligt
med god säkerhet och därmed blir ditt språk relativt tydligt
med mycket god säkerhet och därmed blir ditt språk tydligt
Struktur, anpassning till syfte och mottagare samt djup
Texten har en viss struktur genom att använda styckeindelning.
Texten har en tydlig struktur genom att använda styckeindelning och det finns en tydlig början och ett avslut.
Texten har en tydlig struktur od det finns en tydlig styckeindelning samt en intresseväckande början och slut.
Texten är i viss mån anpassad till syfte och mottagare samt delvist sammanhängande.
Texten är anpassad till syfte och mottagare samt är sammanhängande.
Texten är anpassad till syfte och mottagare samt är sammanhängande.
Texten är översiktlig och kortfattad, ordförrådet är begränsat och repetitivt.
Texten är relativt utförlig och har ett relativt varierat ordförråd samt använder dig av enstaka engelska fraser och uttryck.
Texten är utförlig och har ett varierat och uttrycksfullt språk dvs du använder ett avancerat ordförråd samt använder dig av engelska fraser och uttryck.

Hörförståelse

1
2
3
Förstå talad engelska
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår även viktiga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår helheten, men även detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du har förstått det du har hört genom att i stora drag återberätta, diskutera och kommentera det viktigaste av innehållet och tydliga detaljer.
Du kan utförligare återberätta, diskutera och kommentera innehållet och detaljer i det du hört .
Du kan diskutera det du har hört på välformulerad, varierad och tydlig engelska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: