Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massa, volym och densitet

Skapad 2016-03-08 17:23 i Österslättsskolan Karlshamn
Omfattar del av kapitel 2 i Spektrum FY.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vi kommer att jobba med att bestämma föremåls och vätskors vikt och volym. Därefter knyter vi ihop det med begreppet densitet.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Fysiken i naturen och samhället

  • Partikelmodell för att beskriva och förklara massa, volym och densitet 

Fysikens metoder och arbetssätt

  • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

  • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

  • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Kontretisering

Genom genomgångar, diskussioner och laborationer kommer du utveckla dina kunskaper om

 

  • Kunna beskriva skillnader hos olika ämnen utifrån begreppet densitet
  • Kunna hantera och redogöra för enheter för massa och volym, liksom omvnalingar mellan enheterna.
  • skriva frågeställningar ur ett naturvetenskapligt perspektiv

  • skriva rapport baserade på dina egna frågeställningar där du ser resultat och drar slutsatser

Undervisning/Arbetssätt

 Vi kommer att utgå från ett naturvetenskapligt arbetssätt. Eleverna kommer även att få genomgångar. Området avslutas med ett prov.

Bedömning

Detta område kommer att bedömas enligt ett helhetsperspektiv utifrån prov, ev laborationer och rapporter.

Matriser

Fy
Materia

Förmåga att genomföra laboratorieundersökningar

På väg att nå målen
1
2
3
Genomföra undersökningar
Har ännu inte visat förmågan att genomföra undersökningar.
Kan genomföra undersökningar.
Använda utrustning
Har ännu inte visat förmåga att använda utrustning.
Använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Förmåga att använda begrepp, modeller och teorier

På väg att nå målen
1
2
3
Föra resonemang där fysiken kopplas till företeelser i vardagsliv och samhälle
Har ännu inte visat förmåga att föra resonemang.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Se fysikaliska samband
Har ännu inte visat förmåga att se samband.
Visar på enkelt identifierbara samband.
Visar på förhållandevis komplexa samband.
Visar på komplexa samband.
Använda naturvetenskapliga begrepp
Har ännu inte visat förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar till viss del förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar relativt god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Materia, kunskaper
Har ännu inte tillräckliga kunskaper.
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: