Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 2 kap.6

Skapad 2016-03-08 18:09 i Dalabergsskolan Uddevalla
Du kommer att lära dig att: -Skriva multiplikation till bild -tvåans, treans, fyrans, femmans och tians tabeller -delnings- och innehållsdivision med bild -räkna dubbelt och hälften -enkla bråk som del av antal och del av helhet -problemlösning; räkna ut styckepris. .
Grundskola 2 Matematik
...

Innehåll

Syfte och långsiktigt mål

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3
  Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Konkretiserade mål

 • Du ska kunna:
 • rit
 • rita en bild till en multiplikation
 • multiplikationstabellerna 0-5 samt 10
 • delnings- och innehållsdivision med bild
 • räkna ut hälften och dubbelt
 • enkla bråk som del av antal och del av helhet
 • lösa problem: räkna ut styckepris

 

 

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Undervisning

Du kommer att få träna uppgifter enskilt i bok, tillsammans med andra i grupp och med konkret material.

Bedömningssituationer

Du kommer att få visa det du kan i utvärderingsboken eller genom att visa läraren på annat sätt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: