Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Experiment

Skapad 2016-03-08 18:59 i Öjersjö Storegård Partille
Vi kommer att arbeta med arbetsområdena: luft, lösningar och blandningar, kraft och rörelse.
Grundskola 2 NO (år 1-3)

Vad är luft, blandningar och lösningar, kraft och rörelse?

Hur gör man experiment?

Hur dokumenterar och samtalar man om experiment?

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Syfte)

Syftet med området är att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och intresse för att göra olika undersökningar (experiment)

Vad ska vi göra? (Centralt innehåll)

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • NO   3
  Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Så här kommer vi arbeta

 • Vi arbetar och lär oss om luftens egenskaper.
 • Vi gör experiment med luft.
 • Vi arbetar och lär oss om lösningar och blandningar.
 • Vi gör experiment med lösningar och blandningar.
 • Vi arbetar med olika begrepp ex. avdunsta, filtrering.
 • Vi arbetar och lär oss om kraft och rörelse.
 • Vi gör lekplatsexperiment med kraft och rörelse.
 • Vi ser på filmer om luft, blandningar och lösningar, kraft och rörelse.
 • Vi dokumenterar experimenten och gör jämförelser mellan egna och andras resultat.
 • Vi arbetar enskilt och i grupp.

 

Arbetsområdets mål och Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • NO   3
  Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Hur ska du visa att du kan? (Bedömning)

Genom att aktivt delta i diskussioner och genomgångar samt att göra de uppgifter som ges inom området.

Matriser

NO
Bedömning

Du har visat mig i ditt arbete att du har nått målet.
Mål
Du kan berätta något om luftens egenskaper, blandningar och lösningar, kraft och rörelse.
Mål
Du kan göra olika experiment (om luft, blandningar och lösningar, kraft och rörelse.)
Mål
Du kan dokumentera dina experiment (om luft, blandningar och lösningar, kraft och rörelse.)
Mål
Du kan samtala, diskutera och jämföra dina experiment (om luft, blandningar och lösningar, kraft och rörelse.)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: