Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa, simning och säkerhet vid vatten åk 1

Skapad 2016-03-08 19:51 i Bjursåsskolan F-6 Falun
Grundskola 1 Idrott och hälsa
SIMNING - känna sig trygg i vattnet och kunna simma är livsviktigt!

Innehåll

Simning och säkerhet vid vatten.

Simning och nödsituationer vid vatten

3 lektioner (3x40 minuter)

Förmåga att utveckla:
-
Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
- Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten

Syfte:
-
Utveckla rörelseglädje, rekreation, vattenvana, förhindra olyckor samt träning av koordination och teknik.

Centralt innehåll: (Vad vi ska arbeta med.)
-
Vi arbetar med, att balansera, flyta, simning i mage och ryggläge.
- Badvett

Läraktiviteter: (Hur vi ska arbeta.)
-
Vi arbetar med att träna vattenvana, koordination och teknik genom lekar och rörelser i vatten, flyta, balansera, simma på mage och rygg.
- Vi samtalar om säkerhet på land och i vatten, badvett samt isvett.

Bedömning (Vi kommer att bedöma din förmåga att ...) (Kunskapskrav)
-
Hur eleverna använder sin kropp i de olika övningarna.
- Hur eleverna utför övningarna tekniskt samt utifrån säkerhet, hänsynstagande samt förståelse.

Matriser

Idh
Bedömningsmatris Idrott och Hälsa åk 1-3, Bjursåsskolan

Till viss del
Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Relativt väl
Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Väl
Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Rörelse; motorik, lekar och spel
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
(Har ej berört området än)
Provar aktiviteter och kan till viss del följa instruktioner om rörelse såväl inomhus som utomhus. Deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna; springa, hoppa, klättra, åla, krypa, balansera, hänga, kasta/fånga
Har god rörelseförmåga i olika aktiviteter och kan förändra efter instruktioner. Du utmanar dina motoriska färdigheter. (Vågar prova något nytt).
Har mycket god rörelseförmåga i många aktiviteter. Du kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelser och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer.
Rörelse; takt och rytm
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
(Har ej berört området än)
Deltar i dans och rörelse till musik. Kan till viss del härma enkla rörelser till musik.
Visar takt och rytm ibland i enkla danser och rörelser till musik och kan följa givna rörelser relativt väl.
Visar takt och rytm för det mesta i enkla danser och rörelser till musik och kan följa givna rörelser väl.
Rörelse; simning
Endast åk. 2 och 3.
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
(Har ej berört området än)
Deltar i lek och rörelse i vatten
Känner dig trygg i vattnet och kan förflytta dig med relativt god teknik. Kan balansera och flyta i vattnet.
Har god vattenvana och kan simma med god teknik i mag- och ryggläge.
Hälsa och livstil; samtala om hälsa och egna upplevelser.
 • Idh
 • Idh  1-3
(Har ej berört området än)
Deltar i diskussioner och samtalar om hälsa och egna upplevelser.
Deltar i diskussioner och samtalar om hälsa och egna upplevelser.Kan förklara vissa ord och begrepp om hälsa.
Deltar i diskussioner och samtalar om hälsa och egna upplevelser. Kan förklara vissa ord och begrepp om hälsa och känner till hur delarna träning, sömn och mat påverkar hälsan.
Hälsa och livstil; förebygga skador
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
(Har ej berört området än)
Följer instruktioner, regler, visar hänsyn och kan samarbeta till viss del. Deltar i uppvärmning.
Följer instruktioner, regler, visar hänsyn och kan samarbeta relativt väl. Kan genomföra en uppvärmning på egen hand utifrån instruktioner.
Följer instruktioner, regler, visar hänsyn och kan samarbeta väl. Kan utföra övningar och aktiviteter på rätt sätt och tänker på säkerheten.
Friluftsliv och utevistelse; orientera sig
 • Idh
 • Idh  1-3
(Har ej berört området än)
Deltar i diskussion om och har en viss kännedom om hur en karta fungerar och känner till enklare begrepp som beskriver rumsuppfattning ex. framför, bakom, vid sidan av.
Förstår hur en karta är uppbygd och fungerar och kan till viss del orientera dig i din närmiljö ex. skolgården.
Kan orientera dig i närmiljön, och förstår enkla kartskisser ex. skolgårdskartor och skattkartor.
Friluftsliv och utevistelse; planera och genomföra aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till olika förhållanden
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
(Har ej berört området än)
Deltar i uteverksamhet i din närmiljö så som skridskor och utelek under olika årstider.
Deltar i uteverksamhet i din närmiljö så som skridskor och utelek under olika årstider med god anpassning, använder för det mesta lämplig klädsel och utrustning.
Deltar i uteverksamhet i din närmiljö så som skridskor och utelek under olika årstider med mycket god anpassning. Du visar hänsyn mot naturen och följer regler för säkerhet vid natur- och utevistelser.
Friluftsliv och utevistelse; allemansrätten
 • Idh
 • Idh  1-3
(Har ej berört området än)
Du känner till viss del allemansrättens grunder.
Du känner relativt väl till allemansrättens grunder.
Du känner väl till och kan tillämpa allemansrättens grunder.
Friluftsliv och utevistelse; hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider
 • Idh
 • Idh  1-3
(Har ej berört området än)
Deltar i diskussioner kring badvett, båtvett och isvett.
Visar förståelse för badvett, båtvett och isvett.
Visar god förståelse för badvett, båtvett och isvett.
Ansvar - arbetsmiljön i samband med idrottslektion
 • Gr lgr11
(Har ej berört området än)
Du tar ett visst ansvar för dig själv under genomgångar och behöver utveckla din förmåga att lyssna och ta in instruktioner. Ex vara uppmärksam och lyssna vid samling, samt tala i normal ton till skolkamrater i omklädningsrummet.
Du tar oftast eget ansvar för att lektionen och omklädningen genomförs på ett bra sätt. Ex är oftast uppmärksam och lyssnar vid samling och talar i normal ton till skolkamrater i omklädningsrummet.
Du tar eget ansvar för att lektionen och omklädningen genomförs på ett bra sätt. Ex är uppmärksam och lyssnar vid samling och talar i normal ton till skolkamrater i omklädningsrummet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: