Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2016-03-08 20:15 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 4 Svenska

VT-16

Berättande texter skrivs för att roa läsaren och ibland för att förmedla kunskap. I detta arbetsområde kommer vi att lära oss hur fabler är uppbyggda och dessutom ska vi skriva varsin egen fabel.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Undervisning

Genom materialet Zick Zack Skrivrummet Åk 4 kommer vi att:
- lära oss uppbyggnaden av en berättande text, i detta fall en fabel.
- lära oss språkliga drag för en berättande text, i detta fall en fabel.
- läsa olika exempeltexter och diskutera bra och mindre bra saker med texterna.
- gemensamt skriva en berättande text (fabel) och hjälpa varandra att få den bättre.
- avsluta området med att skriva en egen berättande text (fabel).

Mål och bedömning

Jag bedömer hur väl du lyckas med följande delar i din text:
- röd tråd med inledning, händelser i kronologisk ordning, problem, upplösning och sensmoral
- tidsord
- dialog
- anföringsverb (säga-verb)
- tempus (verb i preteritum)
- styckeindelning
- stavning
- skiljetecken och stor/liten bokstav

Jag bedömer även din förmåga att:
- bearbeta dina texter så de blir tydligare och bättre.

Matriser

Sv
SVENSKA

Träna vidare
Godtagbar förmåga
God förmåga
Mycket god förmåga
Röd tråd
Tidsord
Dialog
Anföringsverb
Tempus
Styckeindelning
Stavning
Skiljetecken och stor/liten bokstav
Bearbeta en text
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: