Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En produkt livscykel

Skapad 2016-03-08 21:30 i Stenkulan Lerum
Produkt eller vara, något som skapas eller produceras (tillverkas) och säljs.
Grundskola 7 – 9 Teknik Kemi

Du ska arbeta med en produkt eller förpackning. Den ska vara gjord av högst två olika material. Du ska följa produkten från råvara till färdig produkt och eventuell återvinning. Detta skall redovisas på valfritt sätt för resten av klassen.E

Innehåll

1. Arbetstätt

Arbetsmetoder:

Du kan använda läromedel, biblioteket och datorn för att hitta information. Du kan ringa, maila och/eller besöka företag – kolla med föräldrar, släkt osv om de vet någon som jobbar i branschen!

 

Utgå från frågeställningarna nedan för att komma igång.

Produkten kan vara en förpackning, t ex mjölkförpackning eller sammansatt produkt (max 2 material)

Om produktens tillverkning

 1. Vilket/vilka material är produkten gjord av?
 2. Hur framställs och bearbetas råvarorna? Kemiska processer? Tekniska lösningar? Miljöpåverkan?
 3. Vilka fördelar har materialet/materialen?
 4. Vilka nackdelar har materialen?
 5. Varför har man använt dessa material (fysikaliska, kemiska egenskaper; värmtålighet, hållfasthet, lukttätt) till just denna produkt?
 6. Hur tillverkas produkten? Kemiska processer? Tekniska lösningar? Miljöpåverkan?
 7. Vilka krav ställs på produkten som gör att man valt dessa material?

 

Om utvecklingen och användandet

 1. Hur har produkten utvecklats genom historien?
 2. Vad har drivit fram utvecklingen av produkten?
 3. Vilka och vems behov tillfredsställer denna produkt?
 4. Finns det alternativa produkter som gör samma sak på ett bättre/sämre sätt?
 5. Hur vanlig är produkten i Sverige? Globalt?
 6. Hur ser framtiden ut för denna produkt? Utvecklingsmöjligheter?

 

Om återvinningen

 1. Vad gör man med produkten då den slängs?
 2. Finns det ett återvinningssystem för materialet?
 3. Hur gör man då man återvinner materialet? Vilka tekniska lösningar?

2. Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

3. Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.

4. Bedömning

Arbetet redovisas muntligt för klassen i form av en skriftlig presentation. Presentationen ska visa hela produktens livscykel, från bearbetning av råvara till produkt och avfall/återvinning.

Matriser

Tk Ke
Kunskapskrav åk 9

Inte nått målen för E
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Förmåga
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Du behöver utveckla din förmåga att att beskriva kemiska processer
Du kan beskriva kemiska processer med ett vardagligt språk
Du kan beskriva kemiska processer med ett enkelt kemi språk
Du kan beskriva kemiska processer med ett kemiskt språk och utvecklade förklaringar
Påverkan på miljön & hållbar utveckling
Du behöver utveckla din förmåga att diskuterar miljö Dessutom behöver du utveckla din förmåga att se hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Diskuterar miljö - enkla motiveringar Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Diskuterar miljö - utvecklade motiveringar Dessutom kan eleven föra utvecklade och underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Diskuterar miljö - välutvecklade motiveringar Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Använda information & anpassa framställning
Du behöver utveckla din förmåga att skapa en enkel redovisning med viss anpassning
Skapar enkel redovisning med viss anpassning
Skapar en utvecklad redovisning med anpassning
Skapar välutvecklad redovisning med god anpassning
Teknikutveckling & drivkrafter
Du behöver utveckla din förmåga att resonera kring tekniska föremål och systems utveckling och förändring.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Tk Ke

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: