Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud år 8

Skapad 2016-03-08 21:32 i Irstaskolan Västerås Stad
Arbetsområde: År 8 Ljud Tidsperiod: Vecka 6-12 Läromedel: Spektrum fysik sid 74-97, Spektrum fysik light sid 50-65 Lärare: Shewa B. Valsås, Åsa Mattiasson
Grundskola 8 Fysik

Ett arbetsområde om hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Vi kommer även att arbeta med ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Arbete i läroboken
 • Film
 • Laboration
 • Gruppdiskussioner
 • Läxor
 • Avsnittet avslutas med ett skriftligt test mån 21/3 på handledningen.

Kunskapsmål

 • Veta hur ljud bildas och utbreder sig

 • Veta varför vi ser blixten innan vi hör mullret när det åskar

 • Känna till hur ljudet fortplantas och ljudets hastighet i luft

 • Veta att ljudets hastighet i luft varierar med temperatur och olika medier

 • Veta vad som menas med frekvens. 

 • Veta vad som menas med våglängd. 

 • Veta vad resonans är. 

 • Förklara skillnaden mellan toner och buller. 

 • Veta i vilken enhet ljudnivå anges. 

 •  Veta vad som menas med infraljud och ultraljud

 • Förstå vad eko och ekolod är och hur det kan användas. 

 • Känna till begreppen frekvens, svängningstid, våglängd, tonhöjd, tonstyrka, toner, buller, resonans och ljudnivå

 • Veta hur du skyddar dig mot bullerskador

 • Att kunna utföra beräkningar 

   

Kursplan fysik: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/fysik

 

Matriser

Fy
Fysik- Ljud År 8 Förmågor som bedöms

F
E
C
A
Resonemang /diskussion
Du saknar eller har ett bristfälligt resonemang.
Du kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas i hop
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas i hop
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas i hop
Begrepp
Du har bristfällig kunskap om ljud
Du har grundläggande kunskaper om ljud och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier
Du har goda kunskaper om ljud och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativ god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om ljud och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: