Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima kap 7

Skapad 2016-03-09 08:25 i Västra Karups skola Båstad
Tal i bråkform, matematikens historia, datum på olika sätt, multiplikation och division i ett utvidgat talområde, välja räknesätt.
Grundskola 3

 • Här får du träna på tal i bråkform, äldre måttenheter från matematikens historia, skriva datum på olika sätt, multiplikation och division i ett utvidgat talområde och att välja räknesätt.

Innehåll

Syfte/mål

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Lärande/undervisning

Du kommer att få träna dina förmågor genom att:

 • arbeta med tal i bråkform praktiskt och teoretiskt
 • diskutera vara delaktig i genomgångar om äldre måttenheter  samt prova att räkna uppgifter med aln, fot, tum, tjog, dussin och gross
 • prova på att skriva datum på olika sätt
 • arbeta med multiplikation och division i ett utvidgat talområde
 • välja räknesätt

Du kommer att få träna på att ta ett personligt ansvar för dina studier och arbetsmiljö på följande sätt:

 • välja en bra arbetsplats för mig när tillfälle ges
 • att ha arbetsmaterial som tillhör uppgifterna
 • om du behöver hjälp, fråga en kompis, sätt upp din knapp och ta en annan uppgift så länge
 • att använda digitala hjälpmedel
 • använda din tid under lektionerna
 • lita på din egen förmåga att lösa dina uppgifter

Bedömning

Se matris

Matriser

Prima kap 7

Taluppfattning och tals användning

Du behöver utveckla din förmåga att:
Du har förmågan att:
Du har förmågan att med säkerhet:
Om tal i bråkform
Bråk - decimal Addera bråk
Att välja räknesätt
Multiplikation och division i ett utvidgat talområde
3 x 200 3 x 2 000 500/2 5 000/2

Geometri

Du behöver utveckla din förmåga att:
Du har förmågan att:
Du har förmågan att med säkerhet:
Matematikens historia, äldre måttenheter
Famn, aln, fot, tum, dussin, tjog, gross
Skriva datum på olika sätt
14/12 2015 2015-12-14 14 december 2015

Personligt ansvar

Du behöver utveckla din förmåga att:
Du har förmågan att:
Du har förmågan att med säkerhet:
Tar ett personligt ansvar för mina studier och arbetsmiljö
Välja arbetsplats/kamrat Använda min tid på lektionerna Lita på min egen förmåga
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: