Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri - två och tredimensionella former

Skapad 2016-03-09 09:20 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Ett arbete om två- och tredimensionella geometriska former, kvadrat, cirkel, rektangel och triangel samt kub, klot, rätblock och kon. Vad skiljer dem åt? Vad har de för likheter?
Grundskola 1 Matematik

Vad skiljer en kvadrat från en kub? Vad har de för likheter? Du ska få undersöka flera geometriska figurer, två- och tredimensionella och leta geometriska former runt omkring oss.

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna namnen för formerna kvadrat, cirkel, rektangel och triangel samt begreppet fyrhörning.

Du ska kunna namnen för de tredimensionella formerna kub, klot, rätblock och kon.

Du ska kunna säga exempel på de olika geometriska formerna runt om kring oss, kunna ge exempel på vad som har formen av ett rätblock, cylinder, kon och klot.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Innehåll

Du kommer på olika sätt att få lära dig de geometriska formerna kvadrat, triangel, rektangel, cirkel samt begreppet fyrhörning. Du kommer också att får lära dig de tredimensionella formerna rätblock, cylinder, klot och kon. Du kommer att använda dig av dina form-mallar, geobräde, din mattebok, mini-whiteboard samt byggklossar/modeller av olika former. Du kommer också att få konstruera mönster samt en påskbild av de olika formerna.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Genomförande

Du kommer att:

- träna med dina form-mallar

- träna i din mattebok

- använda geobräde och konstruera fyrhörningar, trianglar, kvadrater och rektanglar

- göra en påskbild med hjälp av dina form-mallar

- träna tillsammans med en kompis, rita formerna på mini-whiteboard

- leta både hemma och i skolan efter tredimensionella former, som rätblock, cylinder, kon och klot.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Ma   3
  Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Redovisning

Du ska efter arbetets slut kunna visa på en mini-whiteboard hur en kvadrat, triangel, rektangel, cirkel samt fyrhörning ser ut.

Du ska visa genom att rita olika exempel runt omkring oss som har formen av de olika tredimensionella formerna rätblock, cylinder, klot och kon.

Du ska också tillverka en påsktavla med endast geometriska former. Du kommer att få använda ditt kuvert med dina geometriska form-mallar.

Matriser

Ma
Bedömningen gäller

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ämne
Förmågan att Beskriva geometriska objekt
Du kan med viss vägledning namnet på formerna kvadrat, cirkel, rektangel och triangel samt beskriva begreppet fyrhörning.
Du kan namnet på formerna kvadrat, cirkel, rektangel, och triangel samt beskriva begreppet fyrhörning.
Du kan beskriva hur en kvadrat, cirkel, rektangel, triangel ser ut samt beskriva Begreppet fyrhörning.
Ämne
Förmågan att Beskriva geometriska tredimensionella objekt
Du kan med viss vägledning namnet på formerna kub, rätblock, klot och kon.
Du kan namnet på formerna kub, rätblock, klot och kon.
Du kan beskriva hur en kub, ett rätblock, ett klot och kon ser ut samt ge exempel på dessa former runt omkring oss.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: