Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd fördjupning i en teknik

Skapad 2016-03-09 10:15 i Falkenberg
I detta område ska du fördjupa dig i en slöjdteknik.
Grundskola 4 – 6 Slöjd

Du ska fördjupa dig i en textil slöjdteknik, du väljer fritt genom att ta inspiration från produkter i slöjdsalen, böcker/pärmar och i viss mån internet. 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I detta område ska du utveckla din kunskap i att skapa en produkt genom en egen idé, du kommer även utveckla ditt ordförråd om begrepp i textilslöjden. 

Du funderar på vilken teknik du vill välja, antingen en teknik som du har använt dig av innan och vill fördjupa din kunskap i eller en ny teknik för dig. När du valt vad du vill göra så ritar du en skiss. Du producerar produkten genom att använda rätt redskap och maskiner på ett ändamålsenligt sätt genom handledning av läraren. 

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Bedömning - vad och hur

Bedömning sker under arbetets gång. Hur väl du använder begrepp och olika verktyg och sedan värderar ditt arbete i utvärderingen. Vid avslutat arbete ska du ha gjort

- Skiss på din produkt
- Genomfört projektet med handledning av läraren
- Utvärdering av projektet där du använder slöjdbegrepp

Undervisning och arbetsformer

Eget arbete med handledning av läraren.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: