Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva uppsats utifrån skrivformalia

Skapad 2016-03-09 10:21 i Apalbyskolan Västerås Stad
Vi ska under några veckor skriva uppsats i valfritt ämne och vi ska lära oss och använda oss utav den skrivformalia som gäller på vår skola.
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk

Vi ska under några veckor skriva uppsats i valfritt ämne och vi ska lära oss och använda oss utav den skrivformalia som gäller på vår skola. Vi kommer att gå igenom skrivformalia vid fler tillfällen samt prata om saker att tänka på då man skriver längre löpande text.

Inlämning för Annas grupp: Torsdag v. 12

Inlämning för Saras grupp: Fredag v. 15

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Matriser

Sv SvA
Skriva uppsats utifrån skrivformalia

Rubrik 1

E
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad. Eleven kan söka , välja ut och sammanställa informationen från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven kan diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
C
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklande gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa informationen från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven kan diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
A
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad. Eleven kan söka välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och välunderbyggda resonemang. Eleven kan diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: