Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2016-03-09 12:36 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Miljö(luft,mark och vatten) från kemibok puls samt människan i naturen i biologibok puls.
Grundskola 8 Biologi

Vad kan du göra för att bidra till en hållbar utveckling?

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Eleven söker information och  om olika miljöproblem och deras konsekvenser samt lösningar och använder dessa i diskussioner och tränar på att skilja på värderingar och fakta.


 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Att du kan resonera kring hur människans levnadssätt påverkar miljön och visar på åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Ozon

Luftföroreningar

Växthuseffekten

Försurning

Övergödning

Miljögifter

Biologisk mångfald

Naturresurser

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser

Bi

E
C
A
Kemiska processer
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Hållbar utveckling
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Diskussioner
Eleven kan diskutera frågor som rör miljö och skiljer då fakta från värderingar,formulerar ställningstagande med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan diskutera frågor som rör miljö och skiljer då fakta från värderingar ,formulerar ställningstagande med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan diskutera frågor som rör miljö och skiljer då fakta från värderingar,formulerar ställningstagande med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: