Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Poetry project

Skapad 2016-03-09 14:00 i Östratornskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Arbete med dikter i engelskundervisningen.
Grundskola 4 – 6 Engelska

Dikter och poesi handlar mycket om att leka med språket. I detta arbetsområde kommer vi att lyssna på dikter, läsa dikter, skriva dikter, presentera dikter och samtala kring dikter.

Ni kommer att bli indelade i grupper där ni sedan gemensamt bestämmer er för ett tema för ert poetry project. Inom temat ska ni välja lämpliga dikter att läsa och även skriva en egen, gruppgemensam dikt. Arbetet redovisas på valfritt sätt.

Innehåll

Syfte

I  arbetsområdet kommer du att få möjligheter att använda och utveckla dina kunskaper i det engelska språket. Vi kommer att tala, skriva, läsa och lyssna.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Centralt innehåll

Följande centrala innehåll från kursplanen i engelska kommer att behandlas inom arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Undervisningens innehåll och arbetssätt

Såhär kommer vi att arbeta:

 • Individuella uppgifter, grupparbete samt arbete i helklass.
 • Söka och välja dikter i olika poesiböcker och på Internet.
 • Redovisning gruppvis i helklass.
 • Läsa dikter högt.
 • Skriva egna dikter.
 • Tolka innehållet i dikter.

Matriser

En
Poetry project

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förståelse
Hörförståelse
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Förståelse
Läsförståelse
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla texter om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå innehållet i enkla texter om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Förståelse
Tolka innehållet, hörförståelse
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Förståelse
Tolka innehållet, läsförståelse
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Texter
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Tala
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika enkla redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika enkla redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika enkla redovisningar.
Bearbeta
Du kan göra några enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att det blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att det blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att det blir tydligare och mer varierade.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: