Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KRÅKAN..

Skapad 2016-03-09 14:11 i Förskolan Lägerhöjden Vaxholm Stad
Kråkan! 1-2 åringar... Vi vill ta reda på mer...
Förskola

Vi märkte att barnen var intresserade av fåglarna utanför fönstret.

Ett utav barnen kunde härma kråkans läte.... 

Barngruppen :1-2 åringar

Innehåll

Vad vill vi erbjuda/ utmana barnen i....

Hur ser kråkan ut?

Hur låter den?

vad äter den?

Vad dricker den?

Var bor den och hur?

Hur ser kråkornas ägg ut?

Kan vi se några kråkor utomhus?

Vi bekantar oss med fjädrar...

Flyga,flaxa...

Vingar...

 

Genomförande

Vi visar bilder och filmer på hur kråkor ser ut.

Vi  lyssnar på kråkljud på en lärplattan.

Vi pedagoger frågar barnen om deras teorier om vad kråkorna äter.

Vi pedagoger fråga vad barnen tror att kråkorna dricker.

Vi pedagoger frågar var kråkorna bor.

Vi vill tillsammans med barnen titta på hur kråkägg ser ut på lärplattan.

Vi planerar promenad ner till hamnen för att titta på kråkor.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,

Hur dokumenterar /utvärderar vi?

Reflektion i arbetslaget, och i barngrupp.

Dokumenterar med lärplattan,

Pedagogisk dokumentation,

Planering kopplad till varje barn,

Andvänder projektorn

Skapande,

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: