Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet för 100 år sedan

Skapad 2016-03-09 14:54 i Tingbergsskolan A-C Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi ska arbeta tematiskt om hur livet var för hundra år sedan. Vi ska jämföra livet då och nu och försöka sätta oss in i hur det var att leva för 100 år sedan.
Grundskola 1 – 2
...

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Konkretisering av arbetsområdet

 • Du kommer att få kunskap om hur människor levde förr och jämföra med hur vi lever idag. Vad det bättre förr? Är det bättre idag?
 • Du kommer att få lyssna på sånger från tidigt 1900-tal och analysera vad man sjöng om då, kontra vad vi sjunger om idag.
 • Du kommer att få prova några lekar och jämföra leksaker från tidigt 1900-tal.
 • Du kommer att få kunskaper om några kända författare och illustratörer som levde för 100 år sedan. 
 • Du kommer att få besöka Kungsbackas hembygdsmuseum och se hur det var att leva förr i Kungsbacka.

Arbetssätt

Genom film, litteratur, sagor, konst, lek, lektioner och studiebesök på Kungsbackas hembyggdsmuseum kommer du att skapa dig en bild av hur det var att leva förr i tiden.
Du kommer att få intervjua en släkting som var ung förr i tiden.
Du kommer att få jämföra skolan och samhäller förr-nu.
Du kommer att samla information och dokumentera vad du lärt dig i din SO-pärm.

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du uttrycker dig skriftligt och muntligt och hur du deltar i lektionerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: