Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov 2 i matematik år 7 vt 2016

Skapad 2016-03-09 14:54 i Apalbyskolan Västerås Stad
Resultatredovisning av prov 2 i matematik år 7
Grundskola F – 7 Matematik

Under läsåret har vi arbetat med mönster och tal, statistik och geometri. Det har bl a handlat om att kunna se mönster i olika figurer och tal, tolka och skriva stora tal samt tal i decimalform, jämföra och storleksordna. Dessutom har vi jobbat med de fyra räknesätten i beräkningar med hela tal och decimaltal. Vi har också övat på att avrunda tal samt överslagsräkning. Inom avsnittet statistik har vi arbetat med olika tabeller och diagram samt lägesmåtten medelvärde, median och typvärde. I geometriavnittet räknade vi ut omkrets och area för månghörningar samt gjorde enhetsomvandlingar. 

Provet består av två delprov. Det ena består av uppgifter som är rena räkneuppgifter utan något sammanhang. Det andra delprovet innehåller uppgifter med text där du behöver använda matematik för att lösa dessa. På detta delprov krävs att du redovisar dina lösningar så tydligt du kan. Syftet med provet är i huvudsak att stödja bedömning. Eftersom alla mål inte prövas i detta prov utgör ditt resultat på provet endast en del av underlaget för den samlade bedömningen när läraren bedömer vilket terminsbetyg du uppnått.

Matriser

Ma
Prov 2 i matematik år 7 vt 2016

Provbetyg för provet som helhet

F
E
D
C
B
A
Betyg

Ma
Beräkningar med positiva tal, statistik och geometri

Taluppfattning

  • Ma  7-9   Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  • Ma  7-9   Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
Behöver utveckla mer
Har godkända kunskaper om
88 Subtraktion med växling över nollor ( uppgift 1a)
95 Multiplikation med heltal och decimaltal (uppgift 1b)
101 Dividera decimaltal med heltal (uppgift 1c)
141 Skriva stora tal med siffror (uppgift 2)
137 Avrunda ett tal (uppgift 7)
138 Beräkningar med hastighet (uppgift 9)
Överslagsräkning (uppgift 12)

Enheter

  • Ma  7-9   Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
Behöver utveckla mer
Har godkända kunskaper om
109 Enhetsomvandling vikt (uppgift 3)
110 Enhetsomvandling volym (uppgift 4)
109 Uppskatta vikt (uppgift 5)
68 Uppskatta längder i vardagen (uppgift 13)
67 Enhetsomvandling längdenheter (uppgift 14)
67 Enhetsomvandling längdenheter (uppgift 15)
193 Enhetsomvandling area (uppgift 16)

Geometri

  • Ma  7-9   Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  • Ma  7-9   Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
Behöver utveckla mer
Har godkända kunskaper om
187 Vinkelstorlek (uppgift 6)
114 Omkrets rektangel (uppgift 8)
188 Trianglars egenskaper (uppgift 17a, c)
114 Omkrets triangel (uppgift 17a)
114 Omkrets sexhörning (uppgift 17b)
194 Triangelns area (uppgift 17c)
194 Area parallellogram (uppgift 17d)
189 Triangelns vinkelsumma (uppgift 1 problemlösning)

Statistik

  • Ma  7-9   Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
Behöver utveckla mer
Har godkända kunskaper om
204 Beräkna typvärde (uppgift 10a)
204 Beräkna medelvärde (uppgift 10c)
202 Tolka data givna i ett diagram (uppgift 11)

Problemlösning

  • Ma  7-9   Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
Behöver utveckla mer
Har godkända kunskaper om
Problemlösning

Kommunikation (Hur du redovisar dina lösningar)

Behöver utveckla mer
Har godkända kunskaper om
Redovisningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: