Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Engelska åk 7, Hobbies

Skapad 2016-03-09 15:23 i Österslättsskolan Karlshamn
Utgår från kapitlet med samma namn i Just Stuff B
Grundskola 7 Engelska
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Konkretisering

Du ska lära dig nya ord, samt vardagliga fraser och uttryck. Du ska träna på att läsa korta texter och dialoger, samt skriva sammanfattningar och arbeta med att uttrycka tankar och åsikter kring texterna. För att få ett bättre uttal och bli säkrare på att tala engelska, ska du öva på att läsa högt och besvara frågor muntligt. 

Undervisning

På lektionerna läser du texter och tränar på läsförståelse och ordförståelse genom olika övningar. Vi läser texter tillsammans och du läser själv. Vi pratar om texterna, översätter och/eller besvarar frågor.

Bedömning

Bedömning sker genom en matris.

Matriser

En
Engelska åk 7, Hobbies

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
nivå 4
Muntlig diskussion
Uttrycka egna tankar och åsikter
Du har svårt att delta i samtalet och kommer inte med så många egna inlägg. Du driver inte samtalet framåt.
Du deltar i samtalet men innehållet blir inte så fylligt. Du gör försök att driva samtalet framåt.
Du är aktiv i samtalet och utvecklar ett bitvis fylligt innehåll i dina egna åsikter och ger en del exempel. Du driver samtalet framåt.
Du är mycket engagerad i samtalet och framför många egna åsikter med exempel och detaljer. Du formulerar dig med flyt och driver samtalet framåt.
Muntlig framställning
uttal och intonation
Du uttalar flera ord fel, vilket gör att det är svårt att förstå vad du menar.
Du uttalar en del ord fel men det stör inte förståelsen. Du har inte alltid en engelsk språkmelodi.
Du har ett gott uttal och till stor del en engelsk språkmelodi.
Du har ett mycket bra uttal och du har en engelsk språkmelodi.
skriftlig framställning
Innehåll
Ditt innehåll är mycket magert och ger inte läsaren en tydlig bild av vad du vill förmedla.
Din text har ett huvudinnehåll, men är inte speciellt detaljerad. Du skriver relativt sammanhängande, men är ganska kortfattad.
Din text har ett huvudinnehåll och du skriver relativt sammanhängande och har med en hel del detaljer som fördjupar huvudinnehållet.
Din text är tydlig, sammanhängande och mycket innehållsrik. Du beskriver och förklarar så att läsaren får en mycket god bild av det som du vill förmedla.
språklig korrekthet
muntligt och skriftligt grammatik
Du använder, en för årskursen, mycket enkel grammatik. Du gör ofta fel som stör förståelsen.
Du använder en enkel grammatik. Du gör vissa fel som kan störa förståelsen t.ex. när det gäller verbformer och att hålla rätt tempus.
Du använder grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik, anpassad för årskursen. Du gör få eller inga fel.
Språklig korrekthet
stavning
Du gör stavfel på enkla och redan bekanta ord som påverkar förståelsen av texten.
Du gör stavfel som delvis kan påverka förståelsen av texten.
Du gör en del stavfel, men de påverkar inte förståelsen.
Du stavar i stort sett korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: