Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Crash, boom, bang, Simsalabim kap.4 vt 2016

Skapad 2016-03-09 16:12 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
I det här kapitlet får du läsa, skriva och skapa egna serier och arbeta med olika typer av serier. Dessutom kommer du att få träna på att debattera. Din uppgift är att kunna skriva en debattartikel, framföra dina åsikter, kunna lyssna och kunna återkoppla till det som någon har sagt tidigare.
Grundskola 5 Svenska
...

Innehåll

Kunskapskrav

MUNTLIGT BERÄTTANDE

- Kunna presentera texter i olika skapande former så att textens budskap blir tydligt: muntligt berättande.

LÄSA

-Kunna läsa skönlitteratur med flyt:serier

-Kunna analysera och formulera egna tankar om textens innehåll:samspelet mellan bild och text. 

 

SKRIVA

-Kunna skriva texter med ett tydligt innehåll: serier

-Kunna använda regler för språkriktighet: huvudsats och bisats

-Kunna skriva texter med språklig variation:olika slut

-Kunna skriva texter med tydligt innehåll:debattartikel

-Kunna sammanställa information med egna formuleringar.

TALA

-Kunna framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet:debattera

Matriser

Sv
Bedömningsmatris för år 5 Crash, boom, bang 2015

Visar ännu inte grundläggande kunskaper
Visar grundlägg-ande kunskaper
Visar goda kunskaper
Visar mycket goda kunskaper
Skriva
Serie
Du kan skriva en serie med ett begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur där bild och text samspelar i viss mån.
Du kan skriva en serie med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur där text och bild samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan skriva en serie med tydligt innehåll och väl fungerande struktur där text och bild samspelar på ett väl fungerande sätt.
Skriva
Debattartikel
Du kan skriva en debattartikelmed begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Du kan skriva en debattartikel med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur.
Du kan skriva en debattartikel med tydligt innehåll och väl fungerande struktur.
Skriva
Olika texter med språklig variation
Du kan skriva texter med viss språklig variation genom att använda olika slut.
Du kan skriva texter med förhållande-vis god språklig variation genom att använda olika slut.
Du kan skriva texter med god språklig variation genom att använda olika slut.
Skrivregler
Huvudsats och bisats
I dina texter använder du grundläggande regler för huvudsats och bisats.
I dina texter använder du grundläggande regler för huvudsats och bisats med relativt god säkerhet.
I dina texter använder du grundläggande regler för huvudsats och bisats med god säkerhet.
Tala
Debattera Kunna samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätt- håller sam- talet.
Du kan debattera och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätt- håller samtalet.
Du kan debattera och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätt- håller samtalet relativt sätt.
Du kan debattera och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätt- håller samtalet väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: