Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema miljö-Hållbar utveckling

Skapad 2016-03-09 20:04 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Livet pågår överallt på jorden. Dygnet runt, året om! Hur vi lever, de val vi gör i vardagen påverkar vår planet och alla som lever där.
Grundskola 4 Teknik Fysik Kemi Biologi
...

Innehåll

Detta ska du lära dig:

                  

Du ska:

- ha förståelse för begrepp som hållbar utveckling, återvinning och återanvändning.

- känna till några olika material,

- ha kunskap om varför och hur man ska sopsortera,

- ha förståelse för hur ditt sätt att vara och handla (göra) kan bidra (hjälpa) till en hållbar utveckling.

 

 

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

Allt vi konsumerar (handlar) kommer någonstans ifrån och tar vägen någonstans när vi har förbrukat det. Vår uppgift är att sätta oss in i vad vi kan göra för att bevara miljön.

Ni delas in i grupper. Gruppen delar upp arbetet så att alla är delaktiga.Vi redovisar på ett sådant sätt att alla kamrater lär sig så mycket som möjligt.

Arbetsområde;

     MAT                       

     KLÄDER

     VATTEN

     AVFALL

    TRANSPORTER

    ELEKTRICITET

Uppdrag

 • Vad händer med miljön när vi konsumerar?

 • Kretslopp: Vad kommer allt ifrån och vart tar det vägen?

 • Vad får vårat handlande för konsekvenser här och i andra delar av världen?

 • Vad kan jag/vi i gruppen bidra med för en bättre miljö?

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Du ska visa:

 • Att du kan ta ansvar för och genomföra ett arbete över längre tid
 • Att kunna ta ansvar för din del i gruppen och dina gruppdeltagare
 • Att du kan hämta information från flera källor, reflektera kring det som lästs och sedan ställa nya egna frågor.
 • Att kunna skriva i Google Drive och dela det med gruppen och din lärare .
 • Tillsammans med gruppen redovisa arbetsområdet på ett inspirerande sätt.
 • Att inom ramarna använda kreativa lösningar.
 • Att du avslutningsvis visar att du har tagit del av alla gruppens redovisningar samt visat intresse och kunnat svara på frågor kring arbetsområdet.

 

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: