Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Maus

Skapad 2016-03-09 20:10 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Vi läser "Maus" av Art Spiegelman.
Grundskola 9 Svenska

Har du någon gång läst en seriös tecknad serie? Nu får du chansen med "Maus". Det är en tecknad version av historien om Förintelsen. Handlingen utspelar sig under andra världskriget men även efteråt då en son försöker förstå sin fars bakgrund.

Innehåll

Mål

Vi kommer vi att fokusera på att utveckla förmågan att: 

 • Använda bra lässtrategier som passar den typ av bok du läser.
 • Sammanfatta det du läst och kunna koppla det till den tid boken skrevs i samt orsaken till att författaren skrivit boken. 
 • Förstå det du läser.
 • Analysera och reflektera kring handlingen i boken.
 • Resonera kring tänkbara budskap i den text du läst.
 • Resonera kring författarens syfte med att skriva boken.
 • Dra slutsatser om hur boken har påverkats av den tid det skrivits i.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att arbeta med Maus under v. 7-13.

Varje vecka får du läsläxa i Maus med några diskussionsuppgifter till men även några skriftliga uppgifter. 

Läxschema:

v. 7 - Inledande frågor (Google Drive). Dela ut boken. Läsa

v. 9 - onsdag 9/3 - Läsa t.o.m s.161 i Maus och besvara uppgifter skriftligt (Google Drive)

v.10 onsdag 16/3 Läs ut Maus. Under en lektion kommer  du att fundera ut egna diskussionsfrågor till boken. Vi kommer även att titta på filmklipp och göra några övningar.

v. 13 Skriva bokrecension i skolan (Google Drive)

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Visa din kunskap - Bedömning

 

Se matris nedan

Matriser

Sv

På väg
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka, analysera
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Samtala, argumentera
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Skrivregler
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: