Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och Division åk 4

Skapad 2016-03-09 20:27 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Grundskola 4 Matematik

På vilket sätt hör 5*5 ihop med 25/5? Hur kan man använda sina kunskaper i multiplikation när man räknar division? Detta är sådant du kommer få lära dig när vi arbetar med multiplikation och division.

Innehåll

MULTIPLIKATION och DIVISION

Vi kommer att arbeta med området "Multiplikation och division" under några veckor.

Det här kommer du att lära dig och så här kommer vi att arbeta.


Vi kommer att arbeta med:

- Addition och multiplikation hör ihop

- Multiplikationstabellerna
- Multiplikation och division hör ihop
- Division
- Att multiplicera med 10,100 och 1000
- Att multiplicera med ena faktorn ensiffrig och andra tvåsiffrig eller tresiffrig.
- Kort division
- Problemlösning med multiplikation och division

 


Undervisningen kommer bland annat att bestå av:
- genomgångar och diskussioner.
- aktiviteter med praktiska övningar.
- genomgång hur man kan tabellträna.
- problemlösning.
- färdighetsträning.
- tabelläxa.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Bedömning

När vi har arbetat färdigt med arbetsområdet ska du:

 • förstå hur addition och multiplikation hör ihop.
 • kunna de flesta multiplikationstabellerna 2-10
 • kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, till exempel 5*60=.
 • kunna multiplicera tal som 34*7 och 225*6.
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop.
 • kunna använda kort division, t ex 84/4.
 • kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift.
 • kunna förklara orden: multiplikation, faktor, produkt, division, dividera, nämnare, täljare, kvot, dela lika och kort division.

 

Syfte

Syftet med undervisningen är att du utvecklar din förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: