Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum

Skapad 2016-03-09 21:31 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Svenska NO (år 1-3) Teknik Fysik
...

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Människan i rymden och användningen av satelliter.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

I arbetet utvecklar du din kunskap om

 •  vad en världsbild är och hur den har förändrats genom tiderna.

 • Skillnaden mellan astronomi och astrologi

 •  de vanligaste himlakropparna i vårt solsystem.

 •  grundläggande begrepp t.ex. nebulosa, röd jätte, supernova och svart hål.

 •  vad satelliter är och vad de används till.

 • människans strävan att komma upp i rymden. 

 • att förklara och beskriva grundläggande naturvetenskapliga begrepp.

 • att använda naturvetenskapliga begrepp för att samtala och söka information om naturvetenskapliga fenomen.

 • att söka information från olika källor samt granska dess trovärdighet.

 • hur avstånd mäts på jorden kontra i universum.
 • Hur dag natt, månader,år och årstider kan förklaras
 • Hur du kan hålla en kort och intressant presentation. 
 • Vilken nytta vi har av satelliter.
 • Hur tidmätare har utvecklats över tid.

Så här kommer vi att arbeta

 • läsa i läroboken Koll på NO - för att lära oss fakta.
 • arbeta i aktivitetsboken Koll på NO.
 • titta på filmer
 • bildproduktion av månens faser
 • lyssna på genomgångar
 • klassrumsdiskussioner
 • arbeta enskilt, i par och i grupp
 • utföra praktiska försök/experiment
 • skriva experiment rapporter.
 • samla/ lära oss nya begrepp varje lektion 
 • leta fakta från olika källor
 • värdera källornas tillförlitlighet
 • sammanställa fakta och hålla en kort muntlig presentation
 • göra en powerpoint som visar tidmätarens utveckling över tid.

Så här visar du dina förmågor och kunskaper

 Du skall hålla en kort presentation men tydlig inledning och avslutning där du använder dig av naturvetenskapliga begrepp. Du skall ha sökt fakta från 2 - 3 olika källor samt värderat källornas tillförlitlighet.

I klassrumsdiskussionerna använder du de begrepp du lärt dig.

Deltar i experimenten och skriver experiment rapporter.

Genom att visa tidmätarens utveckling i en powerpoint presentation.

Vi avslutar arbetsområdet med ett prov på det vi jobbat med

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: