Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten ett område i kemin åk7

Skapad 2016-03-10 00:08 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Kemi
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Konkretisering

Under området kommer du att öka dina kunskaper kring

 

 • på vilket sätt vattnet är viktigt för oss
 • vattnets speciella egenskaper
 • vattnets kretslopp
 • vattenrening före och efter användning

Undervisning/arbetssätt

Vi blandar genomgångar och film med eget arbete och laborationer. Eventuellt ett studiebesök på avloppsreningsverket bli aktuellt

Bedömning

Bedömning görs på lektioner, vid gruppdiskussioner samt vid läxförhör.

Matriser

Ke
Luft och vatten

Förmåga att kommunicera

Når ej lägsta kunskapsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
Har ännu inte visat förmåga att samtala och diskutera.
Bidrar vid diskussioner med inlägg som i huvudsak hör till ämnet och till viss del för diskussionen framåt.
Bidrar vid diskussioner med inlägg som hör till ämnet och som för diskussionerna framåt.
Bidrar vid diskussioner med inlägg som hör till ämnet och som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Förmåga att genomföra laboratorieundersökningar

 • Ke  7-9   Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  E 9   Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  C 9   Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  A 9   Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Når ej lägsta kunskapsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra undersökningar
Har ännu inte visat förmågan att genomföra undersökningar.
Kan genomföra undersökningar.
Kan genomföra undersökningar oftast på ett effektivt sätt.
Kan genomföra undersökningar på ett effektivt sätt.

Förmåga att använda begrepp, modeller och teorier

Når ej lägsta kunskapsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Föra resonemang om miljöpåverkan
Har ännu inte visat förmåga att föra resonemang.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Använda naturvetenskapliga begrepp
Har ännu inte visat förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar till viss del förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar relativt god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Kunskaper
Har ännu inte tillräckliga kunskaper.
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: