Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi; Ekologi, fotosyntes och förbränning vt-16

Skapad 2016-03-10 08:32 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Fokus på vad alla organismer behöver varandra
Grundskola 7 – 8 Biologi

Vi ska titta på fotosyntesen och förbränning, men fokusera på ekologiska begrepp och hur samspelet i naturen fungerar.

Innehåll

Mål

Mål
När du har arbetat med de här kapitlen ska du kunna:

Förklara sambandet mellan fotosyntes och förbränning.

Kunna använda olika ekologiska begrepp för att förklara sambanden i ekosystem.

Reflektera över vad som påverkar ekosystem och vilka följder störningar i ekosystemet har.

Bedömning

De förmågor jag bedömer är

  • Diskutera och ta ställning, hur väl du kan diskutera och föra ett resonemang samt hur väl du kan ta ställning för eller emot naturvetenskapliga argument.
  • Planera och undersöka, hur väl du kan planera en laboration samt genomföra och analysera resultatet.
  • Beskriva och förklara, hur väl du kan fundera och dra slutsatser.

Matriser

Bi
Norrbergsskolan NO-matris

F
E
C
A
Använda begrepp, teorier och modeller
Eleven klarar ej att använda relevanta begrepp.
Eleven kan använda några av de begrepp, teorier och modeller som hör till avsnittet. Eleven använder dessa till viss del i rätt sammanhang.
Eleven kan förklara flera begrepp, teorier och modeller som hör till avsnittet. Eleven använder dessa oftast i rätt sammanhang.
Eleven använder och förklarar de relevanta begrepp, teorier och modeller som hör till avsnittet. Eleven använder dessa i rätt sammanhang.
Genomföra en laboration utifrån en planering
Eleven kan ej genomföra en laboration/.
Eleven kan genomföra en undersökning från början till slut, men kräver kontinuerligt stöd av lärare eller av detaljerade instruktioner.
Eleven kan genomföra en undersökning från början till slut, men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller kamrater.
Eleven kan genomföra en undersökning självständigt från början till slut. Eleven genomför undersökningen på ett systematiskt och noggrant sätt, så att resultaten blir tillförlitliga.
Formulerar egna frågeställningar samt jämföra resultatet med frågeställningarna och koppla till biologiska/kemiska/ fysikaliska modeller
Eleven klarar ej att formulera en frågeställning.
Eleven bidrar med idéer när elever och lärare formulerar en frågeställning tillsammans. Eleven använder endast en begränsad mängd av insamlad data för att tolka resultaten. Eleven kan jämföra resultaten från undersökningen med sin hypotes.
Eleven bidrar med idéer när elever och lärare formulerar en frågeställning tillsammans. Eleven utnyttjar alla relevanta insamlade data för att tolka resultaten. Eleven kan jämföra resultaten från undersökningen med sin hypotes och dra slutsatser som är i linje med insamlad data.
Eleven formulerar enkla frågeställningar som går att undersöka. Eleven utnyttjar alla relevanta insamlade data för att tolka resultaten. Eleven kan jämföra resultaten ifrån undersökningen med sin hypotes samt tolka sina data i förhållande till teorier och modeller.
Dokumentera en laboration
Eleven kan ej dokumentera en laboration/skriva en laborationsrapport
Eleven kan, med detaljerade instruktioner, presentera genomförandet av en undersökning, vilka resultat som uppnåtts samt vilka slutsatser som dragits. Eleven använder företrädesvis vardagligt språk för att presentera sin undersökning.
Eleven kan, med visst stöd av instruktioner presentera genomförandet av en undersökning, vilka resultat som uppnåtts samt vilka slutsatser som dragits. Eleven blandar naturvetenskapliga och vardagliga begrepp i presentationen av sin undersökning och vilka resultat som uppnåtts
Eleven kan presentera genomförandet av en undersökning, vilka resultat som uppnåtts samt vilka slutsatser som dragits. Eleven kan presentera undersökningen med naturvetenskaplig terminologi. Eleven kan anpassa sin presentation till den typ av information som ska kommuniceras.
Föra ett underbyggt resonemang samt skilja mellan fakta och värderingar
Eleven kan ej föra ett relevant resonemang.
Eleven använder relevant fakta som hör till frågan har få eller inga egna slutsatser. Eleven kan med stöd av kamrater eller lärare skilja på fakta och värderingar vid diskussioner och samtal.
Elevens resonemang är för det mesta logiskt och bygger på fakta. Eleven drar några egna slutsatser. Eleven kan med visst stöd skilja på fakta och värderingar vid diskussioner och samtal.
Elevens resonemang är logiskt och väl underbyggt vad gäller såväl fakta som egna slutsatser. Eleven skiljer på fakta och värderingar vid diskussioner och samtal.
Framföra och bemöta åsikter och argument
Eleven kan ej framföra sina egna åsikter eller ta ställning i frågor som rör ekologi och miljö.
Eleven framför någon åsikt och försöker bemöta argument i en diskussion med hjälp av sina faktakunskaper på ett sätt som till viss del för diskussionen framåt.
Eleven framför åsikter och bemöter argument i diskussioner med hjälp av sina faktakunskaper på ett sätt som för diskussionen framåt.
Eleven framför åsikter och bemöter argument med hjälp av sina faktakunskaper, med ytterligare fakta eller nya perspektiv, på ett sätt som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: