Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Hinduism/Buddhism, Etik och moral

Skapad 2016-03-10 08:42 i Da Vinciskolan Ale
Bedömningsmatris för arbetsområdet om hinduism, buddhism, etik och moral.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

 Bedömningsmatris för arbetsområdet om hinduism, buddhism, etik och moral.

Matriser

Re
Kunskapskrav i Religion - Indelade i moment (Inkl F) (rätta)

BetygF
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Dessutom för eleven /............../ resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva/………/underbyggda resonemang
enkla samband med enkla och till viss del
förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl
komplexa samband med välutvecklade och väl
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra /...../ underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i /...../ fungerande sätt.
enkla och till viss del i huvudsak
utvecklade och relativt väl relativt väl
välutvecklade och väl väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: