Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Ekvationer

Skapad 2016-03-10 09:17 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Grundskola 8 – 9 Matematik

Vi arbetar vidare med algebra och utvecklar nu ekvationstänkandet till att lösa problem med ekvationslösningar och att göra egna problem som kräver ekvationer. Vi kommer även att jobba med individuellt behov efter matteprovet som var v.9. Avsnittet avslutas med ett prov v.17

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Vi jobbar hela tiden med alla 5 förmågorna i matematik och genom undervisningen i ämnet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategi och metoder

 •  Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 •  Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter 

 • Föra och följa matematiska resonemang

 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Bedömning sker hela tiden. En bedömning är matteprovet en annan är dina inlämningsuppgifert och ditt arbete med att visa på nya metoder och fullständiga uträkningar. Du tar ansvar för din inlärning och viljan att utvecklas. Skolan ser till att handleda och visar på olika sätt att nå målet.

Se matris

Innehåll

Vi jobbar med följande innehåll:

 

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

 •  Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 

TIDSPLAN (Med reservation för vissa ändringar)

v.9 - matteprov, 5:1

v.10 - matteprov, 5:2

v.11 - 5:3, Taluppfattning/huvudräkning, Prov tillbaka & utvärdering på Unikum, Läxa 18 lämnas in

v.12 - 5:4/5:5, repetition arbetsblad 36, Eget behov

Påsklov

v.14 - Blandade uppgifter, Diagnos, Eget behov, Resonera & utveckla lämnas in

v.15/v.16 (praoveckor) – Repetition, Eget behov, Läxa 20 (lektionen)

v.17 - tisdag E-prov, torsdag C/A-prov, fredag Nytt kunskapsområde

 

Repetition inför prov

Träna mer s.255-256

Repetition kap 5 s.313-314

Stenciler: Gu 13, Gu24, Ar 41, Ar 42

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

- Resonera & utveckla

- Läxa 18

- Matteprov

- Muntlig delaktighet i uppgifter & diskussioner

 

Utvärdering

 

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev:

 1. Utvärderar din insats skriftligt för denna period
 2. Ger dig själv en framåtsyftande kommentar, dvs vad du ska tänka på i nästa kunskapsområde.
 3. Markerar hur långt du kommit i din kunskapsutveckling i matematik när det gäller innehållet för denna period i matrisen.

 

Efter att du har utvärderat kommer jag att ge dig respons och förslag på hur du kan arbeta för att jobba vidare mot din nästa nivå.

Matriser

Ma
Annas

Rubrik 1

E
C
A
Aspekt 1
Problemlösning
Löser olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Löser olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt
Löser olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt
Ny aspekt
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Ny aspekt
Metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder.
Ny aspekt
Resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val,resultat, rimlighet och olika tillvägagångssätt
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val, resultat,rimlighet och olika tillvägagångssätt
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val, resultat,rimlighet och olika tillvägagångssätt
Ny aspekt
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om val av lösningsmetod på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om val av lösningsmetod på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: