Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik i vår vardag

Skapad 2016-03-10 09:45 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Vi ser på musikaler, pratar filmmusik, pratar om populärmusik som är just nu och sjunger och spelar tillsammans
Grundskola 4 – 5 Musik
...

Innehåll

Så här jobbar vi:

Vi ser på en musikal som vi diskuterar och analyserar. VI ser filmklipp med ljud och utan ljud, pratar om musikens betydelse för filmer och spel.

Vi intervjuar våra föräldrar kring vilken musik de lyssnar på och får inspiration till att spela och sjunga kända låtar.

Matriser

Mu
Musik bedömningsmatris år 4 -6 Kunskapsstaden Helsingborg

MUSIK BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
SJUNGA
enskilt och i grupp, tillit till sin förmåga
Deltar i sångmoment i undervisningen. Har behov av handledning.
Sjunger i olika former av gemensam sång. Genomför momenten utifrån instruktioner.
Sjunger i mindre grupp eller enskilt, med en eller flera stämmor. Kan anpassa sig och har större säkerhet kring den egna sångförmågan.
Sjunger på en nivå som fungerar såväl i grupp som solistiskt. Sjunger självständigt och anpassar sången till olika sammanhang med ett personligt uttryck.
SPELA
enskilt och i grupp, tillit till sin förmåga
Deltar i enkelt melodi-, rytm- och ackordspel på instrument. Kan spela utifrån tydliga instruktioner. Har behov av handledning.
Spelar melodi, rytm och ackord på något/några instrument. Genomför momenten efter instruktioner.
Spelar melodi, rytm och ackord på instrument i olika former av musicerande. Kan anpassa sig och har större säkerhet kring den egna spelförmågan.
Spelar på en nivå som fungerar såväl i grupp som solistiskt. Spelar självständigt och anpassar musicerandet till olika sammanhang med ett personligt uttryck.
ANALYSERA OCH VÄRDERA
ta ansvar för musicerande och kreativ utveckling, medvetet lyssnande
Deltar i analys av musicerandet. Värderar och framför en åsikt utan att kunna motivera.
Analyserar musicerandet. Behöver handledning för att förstå och sätta ord på själva värderingssituationen. Framför åsikter och ger enklare motiveringar till dessa för att utveckla musicerandet.
Analyserar musicerandet. Drar egna slutsatser och tillämpar till viss del dessa. Utvecklar musicerandet utifrån analysen på egen hand eller tillsammans med andra.
Analyserar musicerandet. Gör jämförelser, överväger alternativ och dra egna slutsatser som ligger till grund för den fortsatta utvecklingen. Utveckla på ett självständigt sätt kvalitén i musicerandet.
TILLÄMPA MUSIKKUNSKAPER
Använder ett fåtal musikaliska begrepp och funktioner som t.ex. melodi, takt, ackord i samtal och musicerande.
Använder grundläggande musikaliska begrepp och funktioner i samtal och musicerande.
Har förståelse för användandet av musikaliska begrepp och musikens symboler. Använder sitt kunnande i musikaliska sammanhang. Kan på ett självständigt sätt dra lärdom av tidigare erfarenheter och kan använda sitt kunnande i flera olika sammanhang.
Förstår och använder sig av grundläggande begrepp och musikaliska symboler vid sång och spel. Använder kreativt och utvecklande sina kunskaper. Drar lärdom av erfarenheter och tillämpa kunskaper i nya situationer och sammanhang.
REFLEKTERA
kunskapen om musikens historik och funktioner
Reflekterar över musikens funktioner i samhället.
Reflekterar över musikens utveckling och funktioner i samhället.
Har kunskap om och reflekterar över musikens utveckling och funktioner i samhället.
Har god förståelse för musikens utveckling och funktion i samhället genom historien.
SAMARBETE, SAMSPEL
Arbetar isolerat ifrån övriga i gruppen.
Deltar passivt i gruppen, och tillför ibland lösningar i samarbete med andra.
Deltar aktivt i gruppen, diskuterar och resonerar sig fram till olika lösningar i samarbete med andra.
Är aktiv och engagerad i grupprocessen, lyfter kvalitén på både innehåll och presentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: