Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Viralgranskarna 6:4

Skapad 2016-03-10 10:38 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Oss lurar ni inte! Vi ska lära oss att bli källkritiska. Vi ska veta var man hittar tillförlitlig information för olika syften.
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska

Vi ska lära oss vad källkritik är. Vi kommer att utgå från sociala medier/medier när vi utvecklar vår förmåga att granska information och ställa rätt frågor. Vi ska titta på film, tidningsartiklar, texter från nätet samt reklam. Vi ska diskutera och analysera källors användbarhet utifrån de källkritiska frågorna Vem, vad, varför, hur och när? Vi ska arbeta med UR:s programserie "Är det sant?".

Det är viktigt att undervisningen kring netikett och källkritik håller en hög kvalitet. Vi har fått möjlighet att samarbeta med Tunaskolans bibliotekarie Catrin Ringberg, som är universitetsutbildad i de här frågorna.

 

Vi kommer skriva ett reportage samt tillverka en reklamfilm.

 

Vi kommer slutligen producera reklamfilmer i smågrupper.

Innehåll

Reflektionsfrågor

1. Vad är det viktigaste du lärt dig under det här arbetsområdet? Motivera ditt svar!

2. Vilka är dina styrkor respektive utvecklingsmöjligheter gällande att skriva en text och att använda skrivregler?

3. Hur resonerar du kring val av källor? Förklara med exempel!

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Uppgifter

 • Reportage

Matriser

Sv SvA
Reportage

På väg mot
E
C
A
Skriva texter
Hur väl dina tankegångar framgår Hur väl du följer instruktionen På vilket sätt du behandlar ämnet i ditt reportage Hur du gestaltar, dvs. beskriver miljöer och personer.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
Ordval Meningsbyggnad Tempus Normer för stavning och skiljetecken.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Söka, välja ut & sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.

Sv SvA
Reklamfilm

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kombinera text & annan estetik
Ni gör en film med ljud, bild, text för att lösa en av följande uppgifter: Få ut information - gör reklam för att få ALLA att använda cykelhjälm. Få ungdomar att köpa eller använda en produkt - ett nytt schampo eller en hudkräm. Förespråka en åsikt - gör reklam för en välgörenhetsorganisation och få vuxna att skänka pengar.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sin reklamfilms budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sin reklamfilms budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: