Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kerstins tankar om bråk och procent år 7, Prio

Skapad 2016-03-10 10:45 i Pysslingen Skolor Karl Johans skola Pysslingen
Mål för kapitel 4 i Prio 7 för 7b vt 16 på Karl Johans skola
Grundskola 7 Matematik

Bråkräkning har funnits länge. Längre än räknandet med decimaltal. Kejsare Augustus krävde t ex 1/25 i skatt när man sålde slavar! 

Innehåll

Mål för grundkursen

När du arbetat med grundkursen i det här kapitlet ska du kunna :

 • skriva tal i bråkform, blandad form, decimalform och procentform
 • storleksordna och jämföra tal i bråkform
 • förlänga och förkorta bråk
 • addera, subtrahera och multiplicera tal i bråkform
 • kunna räkna ut andelen i procent
 • räkna med förändringar, beräkna delen eller beräkna det hela, 100%

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Fördjupning

Möjlighet till fördjupning finns under "Hög höjd". Där finns uppgifter ordnade i ökande svårighetsgrad.

Arbetssätt

Kerstin har genomgångar vid 2-3 tillfällen per vecka. Övrig tid är det enskilt arbete eller arbete i par, många gånger utifrån din egna planering. Du jobbar så att du lär dig så mycket som möjligt. Vid behov tar du hem och räknar de uppgifter du behöver. Det kommer inte att bli några "vanliga" läxor. I slutet av november gör alla en individuell diagnos.
Ni kommer också att jobba två och två med problem, resonemang och kommunikation, s. 156-157.

Bedömning

Vi kommer att göra ett begreppstest för att kunna bedöma hur var och en ska kunna gå vidare på sin nivå. Där ges också möjlighet att visa nivån för betyget E inom Begrepp. 

Det kommer att bli ett skriftligt prov tisdagen den 12 april. Mer info om provet kommer att finnas i Google Classroom. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: