Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andra världkriget, Förintelsen och Gulag

Skapad 2016-03-10 10:58 i Frösåkersskolan Östhammar
Efter att noga studerat Europa under 1900-talet, med fokus på Första världskriget har vi nu kommit fram till Andra världskriget , dess händelseförlopp och konsekvenser.
Grundskola 9 Historia

 Vi har  tidigare gått igenom Hitler som person och den bakgrund han hade. Vi kommer nu  att fokusera på händelseförloppet i Europa och världen från 1939- 1950. Vi kommer att gå igenom förloppen under andra världskriget och diskutera vilka konsekvenserna blev.  Du kommer att lära dig om  Förintelsen och Gulag.  För att få en fördjupad förståelse kommer vi att titta på  filmer om förintelsen. Du kommer att få lyssna på mig och arbeta med  läroboken och  Digilär samt titta på dokumentärfilmer och även filmen Schindlers list. Vi avslutar med ett kunskapstest vecka 14.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Förmåga att kunna analysera orsaker och konsekvenser och se samband
 • Träna förmågan att kristisk granska, tolka och värdera källor
 • Förmåga att reflektera över historiska händelser och följderna av desamma

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Bedömning - vad och hur


VAD:

 • Veta när kriget ägde rum och några stora händelser under kriget som fick betydelse för hur kriget utvecklades
 • Ha kännedom om varför det blev världskrig och vilka följder kriget fick för människorna och världen
 • Veta vilka länder som var inblandade
 • Kunna förklara och använda begrepp som t.ex. nationalism, ghetto, antisemitism, kolonialism och propaganda
 • Kunna redogöra för nazismens tankar och åsikter i stora drag samt förstå vad nazisternas framgång berodde på
 • Ha kännedom om de antijudiska lagar som förekom under och innan kriget
 • Kunna redogöra för vad som hände under förintelsen

HUR:

 • Genom att ta ställning till antijudiska lagar och motivera ditt ställningstagande
 • Är aktiv under lektioner och filmdiskussioner
 • Genom att klara av och visa kunskaper kring andra världskriget i ett kunskapsprov

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar av Hitler, andra världskriget och Förintelsen, var för sig
 • Faktasökning
 • Filmvisning med efterföljande diskussioner och reflektioner.
 • Reflekterande uppgift om judelagarna samt andra korta uppgifter kring Förintelsen.
 • Kunskapsprov om andra världskriget som sammanfattning, samt konsekvenserna av kriget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: