Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4B kap 6-7

Skapad 2016-03-10 11:21 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Grundskola 4 Matematik

Kapitel 6 : Tid

Kapitel 7: Addition och subtraktion

Innehåll

Kursplanens syfte

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Konkretisering av syfte

I kapitel 6 utvecklar du förmågan att:

 • använda och jämföra enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund
 • läsa och skriva datum
 • avläsa klockan och skriva klockslag med siffror
 • räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag
 • räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag
 • läsa av en tidtabell
 •  


I kapitel 7 utvecklar du förmågan att:

 • addera och subtrahera inom talområde 0-10 000
 • räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt
 • använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar
 • använda addition och subtraktion vid problemlösning
 • redovisa dina lösningar

 

Arbetssätt

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar då det är viktigt att du är med och diskuterar olika tankesätt och lösningsmetoder.
Du arbetar enskilt, i par eller i grupp.

Efter varje kapitel gör du en diagnos. Diagnosen visar vad du lärt dig och om du behöver träna mer på något.

Bedömning / Dokumentation

I matrisen ser du vilka förmågor du nått godtagbara kunskaper i.
Bedömningen sker under lektionerna samt hur ditt resultat är på diagnoserna och provräkningen.


Matriser

Ma
MatteBorgen 4B kap 6-7

Ny nivå
6. Tid
Du kan använda och jämföra enheternaår, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund Förmågor: Begrepp Metod
Du kan läsa och skriva datum Förmågor: Metod
Du kan avläsa klockan och skriva klockslag med siffror Förmågor: Metod
Du kan räkna med begreppen tidigare och senare Förmågor: Begrepp Metod
Du kan räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag Förmågor: Metod
Du kan läsa av en tidtabell Förmågor: Metod
7. Addition och subtraktion
Du kan addera inom tal- området 0-10 000 Förmågor: Metod
Du kan sub- trahera inom tal- området 0-10 000 Förmågor: Metod
Du kan räkna på ett ungefär med fyr- siffriga tal för att be- döma om svaret är rimligt Förmågor: Metod
Du kan använda addition och sub- traktion i textupp- gifter med flera uträk-ningar Förmågor: Metod
Du kan använda addition och sub- traktion vid problem- lösning Förmågor: Problem- lösning
Du kan redovisa dina lösningar Förmågor: Kommuni-kation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: