Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi 9c vt 16

Skapad 2016-03-10 12:29 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 9 Kemi
...

Innehåll

Avsnitt 1

Uppgifter

  • Inlämningsuppgift maten

Matriser

Ke
Kemi 9a vt 16

Begreppstest materia

Ännu ej E
E
C
A
Aspekt 1
Når ännu ej nivån för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Inlämningsuppgift maten

Ännu ej E
E
C
A
Söka och använda information
Förmågan att söka information och sedan använda och anpassa informationen till syfte och målgrupp.
Når ännu ej nivån för E.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Ny aspekt
Eleven har grundläggande kunskap om materiens uppbyggnad. Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: