Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vikingatiden

Skapad 2016-03-10 14:19 i Lagga skola Knivsta
Vi ska träffa Ansgar, en pojke som är son till en vikingahövding. Han är på väg på ett stort äventyr som kan sluta på vilket sätt som helst!
Grundskola 1 – 2 Svenska Bild SO (år 1-3)

Vikingatiden.

Hur levde man på vikingatiden, vad gjorde man och hur såg det egentligen ut? Vilka gudar trodde man på och hur gjorde man när någon dog? Vi ska arbeta med egen vikingaberättelse utifrån det skapa en egen vikingapersonlighet och en gemensam vikingaby!
Detta kommer alla att ha med sig i varsin vikingabok som alla själva skapar och fyller på.

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Kunskapskrav

Förmågorna

Analysförmågan: Att kunna se utifrån olika perspektiv och förstå att man kan se saker på olika vis gällande levnadssätt och tro på vikingatiden.

Begreppsliga förmågan: Förstå vad begrepp och ord betyder samt att använda dem i rätt sammanhang.

Kommunikativa förmågan: Att redovisa sitt arbete för andra. Samtala, diskutera och presentera arbeten kopplade till temat.

Metakognitiva förmågan: Lösa problem på ett bra sätt utifrån vad som händer och vad man vill ska hända. Detta med tanke på samarbete och olika praktiska uppgifter.

Procedurförmågan: Kunna sortera information man hittat på ett bra sätt och skilja på fakta och åsikter.

Bedömning

Det här kommer vi att bedöma:

 • Delaktighet i diskussioner
 • Förståelse av skillnader kring hur man levde då och nu
 • Att kunna delge viktig fakta kring vikingatiden
 • Att visa den begreppsliga förmågan i form av att förstå vad olika ord och uttryck betyder.
 • Att vara delaktig i skapandeprocessen

samt

 • en utveckling av samarbete i par och grupp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: