Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 7 Fantasy

Skapad 2016-03-10 14:49 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Arbetsområde i svenska där eleven tränar förmågorna att läsa, skriva och tala.
Grundskola 7 – 9 Svenska
...

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

Undervisningen i det här arbetsområdet ska syfta till att ”eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva” (kap 3:17 svenska, s 222).

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, (kap 3:17 svenska, s 222)

Arbetssätt och undervisning

• Lärarledda genomgångar av genren fantasy i Magasinet 1 s 103-108, Antologi fantasy, Genrekoden Skriva s 40 ff • Lyssna på utdrag ur fantasyböcker • Skriva egna fantasyberättelser • Ge kamratrespons • Se del av fantasyfilm

”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och ut¬veckla kunskaper och värden. Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (kap 1, s 9).

Kopplingar till läroplan

  • Gr lgr11
    Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  • Sv  7-9
    Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  • Sv  7-9
    Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Visa vad du lärt dig

1.Genom att kunna redogöra för vad som utmärker genren fantasy 2.Skriva en fantasyberättelse 3.Ge kamratrespons 4.Kunna peka på utmärkande drag: kamp mellan det onda och goda, två världar, magiska passager, sagofigurer med talande väsen, barn i huvudrollen, uppdrag att lösa, magiska föremål, tiden.

Tidsram

 v 11-16. 

Bedömning

Se matrisen kunskapskrav i svenska åk 7-9.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: