Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva nederländska - med fokus på att skriva tydligt och noggrant.

Skapad 2016-03-10 15:18 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Eleverna reflekterar över varför och hur de skriver. Man kan använda hela planeringen eller en del därav för att hjälpa eleverna inse vikten av att skriva tydligt och noggrant.
Grundskola 1 – 5 Modersmål

In deze les leer je het belang van (duidelijk) schrijven en je oefent je schrijfvaardigheid in het Nederlands.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

- Du kommer att förstå varför det är viktig att kunna skriva.

- Du kommer att upprepa några enkla (kända) skrivregler.

- Du kommer att inse vikten av att skriva tydligt för dig själv och andra.

- Du kommer att få möjlighet att skriva en kort faktatext i tre steg (nyckelord, utkast, renskrivning)

Lektionsplanering

-> (Diagnos)

Till en början                                                                                                    

Alla får uppdraget att skriva ett meddelande till en klasskamrat. Vi läser varandras meddelanden och diskuterar om man (1) förstår meddelandet och (2) kan läsa kamratens skrivstil. Alla ska komma med minst två tips för att förbättra klasskamraternas text.

 

Diskussion med hela gruppen.

Vi diskuterar varför människor skriver och hur vi gör det. Vi pratar om

*  olika sätt att skriva,

* olika syften (+ mottagare),

* olika redskap för att skriva,

* olika skrivstil,

* att det är viktig att kunna skriva tydligt och noggrant

* och inse att man bara slösar bort tid när man läggar tid på skrivningen, och sedan märker att ingen kan läsa det du har skrivit (du själv också) och det enda man kan göra då är att skriva om det igen.

                                                

-> (Intervene)

 Uppdrag.                                                                                                                                                         

 • Vi ska skriva en kort faktatext med anknytning till Nederländerna/Belgien (eller ett annat lämplig tema) efter läsningen av en text. Faktatexten skrivs på en plansch och hängs upp i skolan för läsning.

         

          Tillsammans går vi genom några kända skrivregler (beroende på årsgrupp bl.a.           stor och liten bokstav, interpunktion, mellanrum mellan enskilda ord //stycke,                 inledning, handling, avslutning) (koppla till meddelandet eleverna skrev i                       början av lektionen)

 

 • Vi skriver på olika sätt med olika syften.

             Först skriver vi ner nyckelord. Vi ska arbete vidare med nyckelorden för att

             återberätta texten.

             När vi kan det, skriver vi vår egen text.

             Denna text är utkastet och klasskamraterna ska läsa och ge tips om

             förbättringar (både skrivstil och innehåll).

             Vi skriver våra texter på en plansch i fin och tydlig stil och sedan får vi

             lägga till bilder, m.m. (renskrivning)

 

 • När allt är färdigt hänger vi texten på väggen och alla i skolan kan försöka läsa nederländska.

 

-> (Evaluation)

Avslutning                                                                                                    

Vi jämför vår faktatext med uppdraget vi gjorde i början av lektionen och gör en självbedömning. 

                                                           + 

Vi skriver en nytt meddelande till våra klasskamrater och vi bedömer om vi har blivit bättre jämfört med det första meddelandet (vi sparade det för att kunna jämföra).

Har skrivandet utvecklats? Kamratrespons.

 

Elevinflytande.

Du får själv välja ett tema kring Nederländarna/Belgien.

HJÄRNTRÄNING

Varför är det fortfarande viktig att lära sig skriva för hand? 

Mer information om hjärnträning (på engelska): 

http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704631504575531932754922518

 

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Centralt Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
 • Ml  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Matriser

Ml
Skriva nederländska - med fokus på att skriva tydligt och noggrant.

Vad kan jag redan
Vad ska tränas
Namn: ________________________ Datum: ____________
Stor bokstav/liten bokstav
- -
Interpunktion
- -
Mellanrum bokstäver
- -
Stycke
- -
Inledning, handling, avslutning
- -
Läsbar handstil?
- vilka bokstäver behöver du jobba på - skriver du en och samma stil hela tiden (blandar du inte stor och liten bokstav)? -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: