Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Befolkningsgeografi åk 8 vt-16

Skapad 2016-03-10 15:38 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Geografi

Världens befolkningen har ökat "explosionsartat" från en miljard till sju miljarder det senaste seklet. Befolkningen förväntas att öka ett tag till, för att "klinga av" vid 10 - 11 miljarder. Vad är det som gör att befolkningen ökar kraftigt i vissa delar av världen och att den minskar på andra håll? Hur kan vi påverka befolkningsökningen? Varför behöver vi ha kunskaper om världens befolkning för att ha en beredskap inför framtiden?

Innehåll

Mål

Målet är att du efter arbetsområdet ska ha kunskaper kring hur världens befolkning ökar i antal, vad det beror på och hur vi kan påverka ökningen med olika insatser. Ett annat mål är att du kan möta den oro som finns kring befolkningsfrågor såsom migration. Ett annat mål är att förstå hur samhället behöver vara förberett för att möta befolkningsutvecklingen lokalt och globalt. 

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Arbetssätt och redovisningsform

 • lärarledda genomgångar 
 • lektionsfilmer
 • undersökande uppgift med hjälp av geografiska data från www.globalis.se
 • grupp- och klassdiskussioner
 • Läromedel:  Utkik. 

 

Visa din kunskap - Bedömning

Vår bedömning av dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas med hjälp av inlämningsuppgifter samt muntliga och skriftliga tester.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  C 9
  Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 • Ge  C 9
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Ge  C 9
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
 • Ge  C 9
  Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Arbetets innehåll

 • Hur och varför har världens befolkning ökat? 
 • Den demografiska transitionen: Hur går ett land från höga födelse- och dödstal till låga födelse- och dödstal? 
 • Vad ligger bakom migrationen? 
 • Vilka konsekvenser för urbaniseringen med sig? 
 • Vad ger oss en befolkningspyramid för information om ett lands ekonomiska utveckling? 
 • Centrala ord och begrepp, t ex: medellivslängd, spädbarnsdödlighet, födelsetal, mortalitet, urbanisering, immigration...

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: