Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Parafras

Skapad 2016-03-10 15:58 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Eleven ska i denna uppgift välja ett valfritt konstverk som de gör en parafras på. Detta gör de i valfri teknik och med valfritt material. Sedan ska eleverna göra en analys av konstverket. De ska även förklara och beskriva varför de valde det konstverket de gjorde, hur de utformade parafrasen och varför.
Grundskola 7 – 9 Bild

Eleven ska i denna uppgift välja ett valfritt konstverk som de gör en parafras på. Detta gör de i valfri teknik och med valfritt material. Sedan ska eleverna göra en analys av konstverket. De ska även förklara och beskriva varför de valde det konstverket de gjorde, hur de utformade parafrasen och varför. 

Innehåll

Syfte

Denna uppgift syftar till att eleven ska välja ett känt konstverk som det gör en egen tolkning på men man ska fortfarande känna igen ursprungskonstverket. Under tiden ska eleverna skapa sig en uppfattning vad konstverket förestället och göra en analys av vad dess betydelse och budskap är. De ska dels tränas i att diskutera kring bilder i detta fall konstverk men även lämna in en skriftlig individuell analys, både av konstverket och av deras egen parafras.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  7-9
  Bildframställning Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Bl  7-9
  Redskap för bildframställning Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  7-9
  Redskap för bildframställning Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Bedömning

Jag bedömer hur väl man kan känna igen konstverket i parafrasen, men även de tankar och idéer man har till bakgrund för sin parafras.

Den skriftliga analysen är också en del av bedömningen, hur eleverna kan tänka och resonera kring olika bilders budskap och betydelse.

Matriser

Bl
Matris

BildMatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bildframställning
Eleven kan framställa en parafras utifrån ett känt konstverk med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet i bilden framgår.
Eleven kan framställa en parafras utifrån ett känt konstverk med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet i bilden framgår.
Eleven kan framställa en parafras utifrån ett känt konstverk med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet i bilden framgår.
Redskap för bildframställning
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Bildanalys
Eleven beskriver konstverket och parafrasens uttryck och innehåll på ett enkelt sätt.
Eleven beskriver konstverket och parafrasens uttryck och innehåll på ett utvecklat sätt.
Eleven beskriver konstverket och parafrasens uttryck och innehåll på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: