Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kust och hav v. 11-20

Skapad 2016-03-10 16:23 i Lekstorpsskolan Lerum
Vi kommer under veckorna fram till sommarlovet att arbeta med kust och hav.
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik Teknik Biologi

Var finns det egentligen vatten? Kan vattnet på jorden ta slut? Varför är nästan allt vatten på jorden salt? Hur kan en stor och tung metallbåt flyta? Vilka djur och växter bor i och vid havet? Hur påverkas de av att vi fiskar så mycket? Eller att av oljeutsläpp? Och vad händer med havet när växthuseffekten ökar? 

 

Detta och mer kommer vi att fundera på i projektet Kust och hav. 

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Vattnets egenskaper;

- Vattnets egenskaper; H2O, ytspänning, kokpunkt, smältpunkt

- Vattnets kretslopp

- Fasövergångar; fast/is, flytande, gas/vattenånga

- Densitet; hos vatten och båtar, vilka material som flyter och vilka som inte flyter på vatten. 

 

Båtar; 

- Båtar- hur kan de flyta?

- Bygga båtar- med olika typer av material. Vilket fungera bäst?

- Transporter på havet

 

Havet, hållbarhet och energi;

- Olika arter i och vid havet

- Arternas beteenden och hur de påvrekas av fiske

- Havet som resurs och vilket ansvar vi har för det. 

- Olika typer av energikällor

- Vilka energikällor som används på havet och havets möjligheter som förnybar energikälla

- Växthuseffektens påverkan på havet och arterna som finns där. 

 

 

Hur ska jag lära mig?

Vattnets egenskaper; 

- Genomgångar om vattnets egenskaper

- Filmer om vattnets egenskaper på studi.se

- Experiment med vatten

 

Båtar: 

- Genomgång; Varför flyter båtar?

- Bygga båtar

 

Havet, hållbarhet och energi:

- Genomgång om energikällor

- Filmer om arter kring havet

- Texter om problem och frågor som rör havet

- Besök vid havet

 

Hur ska jag visa mina kunskaper?

Vattnets egenskaper: 

- Göra experiment utifrån planeringar

- Göra egna planeringar av experiment

- Dokumentera experiment

- Jämföra resultat med andra och se hur experiment kan förbättras

 

Båtar; 

- Beskriva hur båtar fungerar

- Planera och göra en skiss av en båt

- Bygga båten och då pröva och ompröva idéer

- Dokumentera arbetet

 

Havet, hållbarhet och energi; 

- Göra en plansch i grupp där du kommer med egna idéer och lösningar på problem som rör kust och hav. I planschen visar du att du kan; 

Några arter som finns vid havet och på kusten.

Hur människan påverkar arterna som finns vid havet.

Några olika energikällor och deras påverkan på miljön.

Ta ställning i frågor som rör hållbarhet i havet. 

Granska information kring frågor som rör havet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Uppgifter

 • Resultat- undersökning densitet

Matriser

Fy Bi Tk Ke
Kust och hav

Teknik

Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Genomföra arbeten
Bygga båt
 • Tk  E 6
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Bygga båt
 • Tk  E 6
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Skiss av båt
 • Tk  E 6
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Biologi, Kemi och Fysik

Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Söka information
Plansch
 • Bi  E 6
 • Fy  E 6
 • Ke  E 6
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda information
Plansch
 • Bi  E 6
 • Fy  E 6
 • Ke  E 6
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Planering
 • Bi  E 6
 • Ke  E 6
Eleven kan genomföra enkla undersökningar och fältstudier utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar och fältstudier utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar och fältstudier utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
Undersökning
 • Ke  E 6
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Förklaring av resultat
 • Ke  E 6
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera undersökningar
Planering och förklaring av resultat
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Luft & vatten, fotosyntes & förbräning
Häfte/bok
 • Ke  E 6
Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Beroende av och påverkan på naturen
Plansch
 • Bi  E 6
Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: