Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räddningstjänsten - vad är det?

Skapad 2016-03-10 16:38 i Ormkärrskolan Västerås Stad
Vi lär om brandkår, polis och ambulans, och arbetsuppgifterna för dem som jobbar i utryckningsfordonen.
Grundsärskola F – 6 Motorik Estetisk verksamhet Kommunikation Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning
...

Innehåll

Mål för temat

Du vet vilka de olika utryckningsfordonen är, och något om vad de används till.

Du vet något om eldfara, och vad du ska göra om det börjar brinna.

Du vet vad 112 är.

 

Kopplingar till läroplan

 • KOM  1-9
  Informationssökning Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.
 • VAA
  Syfte söka information om service- och kulturutbud, och
 • VAA
  Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Aktiviteter utifrån det centrala innehållet

Utgår från elevernas egen nyfikenhet och frågor.

Söka på internet efter bilder på de olika fordonen. 

Se film om räddningstjänstens arbete.

Söka i dagstidningar efter aktuella händelser med anknytning.

Använda brandkårens studiematerial för barn för att lära hur man beter sig vid brand.

Läsa böcker och samtala utifrån dem.

Göra rollspel/ teaterlek på temat. Fotografera och filma. 

Om möjligt göra studiebesök.

 

Kopplingar till läroplan

 • ES  1-9
  Estetisk framställning Fotografering och filmande.
 • KOM  1-9
  Informationssökning Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.
 • MOT  1-9
  Friluftsliv och utevistelse Undersöka och orientera sig i närmiljön så väl med som utan digitala verktyg.
 • VAA  1-9
  Omvärld Samhällsfunktioner och samhällsservice. Metoder för att söka information såväl med som utan digitala verktyg
 • VAA  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
 • VEU  1-9
  Rum Avbildningar av verkligheten och förhållandet mellan original och till exempel bild, foto och film.
 • VEU  1-9
  Orsak och verkan Risker i närmiljön, till exempel kemikalier och elektricitet

Dokumentation och bedömning

Dokumentation görs med foton, film, sparat arbetsmaterial och lärarens anteckningar. Vi kommer fortlöpande att bedöma din utveckling med stöd av observation och i samtal kolleger emellan.

Matriser

MOT VAA VEU KOM ES
Räddningstjänsten - vad är det?

Nivå 1
Nivå 2
Aspekt 1
Du vet vilka de olika utryckningsfordonen är, och vad de används till.
Du har deltagit i samtal och aktiviteter om utryckningsfordonen.
Du har deltagit aktivt i samtal och aktiviteter om utryckningsfordonen.
Ny aspekt
Du vet något om hur du ska göra om det börjar brinna.
Du har deltagit i samtal och aktiviteter om hur du ska göra om det börjar brinna.
Du har deltagit aktivt i samtal och aktiviteter om hur du ska göra om det börjar brinna.
Ny aspekt
Du vet vad 112 är.
Du har deltagit i samtal om 112.
Du kan berätta vad 112 är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: