Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rytm och rörelse

Skapad 2016-03-11 07:23 i Antistilla skola Grundskolor
Vi jobbar med rytmer, takter och rörelse till musik.
Grundskola 1 – 3 Musik

Vi jobbar med rytmer, takter och rörelse till musik.

Precis som i kroppen finns i all musik en puls och ett tempo. Pulsen delas in i takter, där de olika pulsslagen har olika känsla och värde. Med pulsen som grund rör sig sedan musiken med hjälp av rytmer.

Innehåll

Läroplanens syfte samt elevens förmågor:

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

Undervisning:

 Det här ska vi göra:

 • Imitera och improvisera olika rytmer med kroppen som instrument.
 • Spela rytmer till låtar i olika genrer.
 • Jobba med och prata om begreppen puls, tempo, takt, period och rytm.

Bedömning:

Matrisen är för åk 1-3. Elever i årskurs 3 ska ha godtagbara kunskaper för att nå målen i detta område. Elever i årskurs 1 och 2 kan bedömmas ha godtagbara kunskaper trots att de inte kan redogöra för alla målen ännu. Då insats krävs ska elev och målsman få veta vad eleven saknar för att nå målet.

Matriser

Mu
Rytm och rörelse

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du går i takt till musik.
Du kan röra sig i takt till musikens puls och stämning.
Du kan härma rörelser till sång och musik.
Du kan härma rytmer i sång och musik.
Du deltar i rörelser till musik och härmar rörelser.
Du utför flera rörelser i takt till musik i samspel med andra.
Du kan härma toner i sång och musik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: