Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid, tabeller och diagram åk 4, 2016

Skapad 2016-03-11 09:28 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Grundskola 4 Matematik

Här kommer du att få arbeta med klockan, tabeller och diagram på olika sätt . Du får bl a göra en egen liten undersökning och rita diagram.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi arbetar med alla förmågor men främst tittar jag på hur du använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

Vad:

 • Kunna stor del av klockan analogt och digitalt.
 • Kunna beräkna tidsskillnad.
 • Kunna olika enheter för tid.
 • Kunna avläsa stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram.
 • Kunna använda begreppen: år, månad, dygn, skottår, vecka, timma, minut sekund, kvartal, stapeldiagram, cirkeldiagram, linjediagram, frekvenstabell, medelvärde, typvärde, median.

 

Hur:

 • Du bedömer dig själv och med hjälp av kamrat
 • Läraren gör observationer på hur du arbetar enskilt och i grupp
 • Diagnoser, muntliga och skriftliga

Kopplingar till läroplan

 • Ma  A 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
 • Ma  A 6
  I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Undervisning och arbetsformer

 • Så här kommer du att arbeta:

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • delge de andra dina  tankar och strategier.
 • arbeta ensam, i par eller i grupp.
 • arbeta med lärobok och annat  material.
 •  praktiskt arbete t ex  göra en egen liten undersökning och rita stapeldiagram, beräkna medelvärde, median och typvärde.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Avsnitt 4

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: